Teken de petitie ‘Onze jeugd is meer waard!’

Door Marjolein Senden op 14 augustus 2019

https://meerbudgetjeugdzorg.petities.nl/ Je kunt via deze link de petitie tekenen!

De gemeente Eindhoven heeft in 2015 een aantal nieuwe taken van het Rijk erbij gekregen. Een daarvan is de uitvoering van de jeugdzorg. En dat is niet verkeerd. Kortere lijnen kunnen leiden tot een efficiëntere en effectiever uitvoering van de zorg. Mits daar een passend budget tegenover staat.

Echter, voor de uitvoering van de jeugdzorg krijgt de gemeente een aanzienlijk lager budget, dan waar het Rijk zijn taken voor uitvoerde. Tegelijkertijd zien we -nu de verantwoordelijkheid naar de gemeente is overgeheveld- dat de hulpvraag is toegenomen en dat zorgvragen zwaarder zijn geworden.  Dit leidt tot forse financiële tekorten, ook in de rest van het land.

Deze tekorten zetten de professionals onder druk in de uitvoering van hun werk. Het is dan ook noodzakelijk om ervoor te zorgen dat deze professionals kwaliteit kunnen blijven leveren. Het gaat wel over onze – vaak meest kwetsbare- jeugd. Het gaat over onze stad en onze toekomst.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft in haar rapport[1] over de tekorten jeugdzorg aangegeven dat een bedrag ter hoogte van  € 490 miljoen jaarlijks benodigd is, zodat gemeenten de jeugdzorg goed kunnen uitvoeren. Het Rijk heeft daarop de volgende bedragen toegezegd:

2019: € 420 miljoen
2020: € 300 miljoen
2021: € 300 miljoen

Dat zijn behoorlijke bedragen, maar nog steeds volstrekt ontoereikend om de jeugdzorg adequaat uit te kunnen voeren.

Daarom wordt er op 2 september door de medewerkers onder de CAO Jeugdzorg actie gevoerd. Wij steunen deze actie en roepen dan ook iedereen in Eindhoven op, van jeugdwerker tot  jeugdige, van aanbieder tot ouder en iedereen die iets aan onze jeugd is gelegen, om deze verklaring te tekenen.

Wij willen voldoende geld om onze jeugd te kunnen helpen! Teken nu!

Marjolein Senden
Raadslid

[1] Financiële onderbouwing tekorten Jeugdzorg en Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) bij gemeenten door de VNG (2019)

Marjolein Senden

Marjolein Senden

Op de dag dat ik 40 werd, keek ik om mij heen en zag een mooi gezin, een fijn huis, een baan die me voldoening gaf en voldoende basis om mijn kinderen een goede start in dit leven te geven. Maar ik zag ook, verder kijkende dan de muren van mijn eigen huis; armoede, schulden,

Meer over Marjolein Senden