Door Hafid Bouteibi op 7 juni 2017

Tegenprestatie als pestmaatregel

De tegenprestatie is blijkbaar volgens de officiële definitie geen instrument om mensen aan het werk te helpen. Het mag expliciet niet als doel hebben om de kansen van de bijstandsgerechtigde op werk te vergroten.
Ik ga het voor u herhalen: het mag niet als doel hebben de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten! Gewoon te gek voor woorden! Het heeft als doel om tot maatschappelijk nut te zijn. Het is een “dank u wel” van bijstandsgerechtigden aan het adres van de werkenden. Een gedwongen dank u wel!  De PvdA kan er niks anders van maken dan dat de bedenkers hiervan in een pestbui waren. Want dit is ronduit een pestmaatregel!

De PvdA eindhoven zegt: u hoeft niemand te bedanken! De pvda vraagt van u om naar vermogen mee te doen op de arbeidsmarkt. Wij willen hiervoor alle middelen inzetten om u hierbij te helpen.
En hier ligt voor ons een eerste reden om de tegenprestatie niet op te nemen in de verordening. Het organiseren van een tegenprestatie kost de gemeente geld en gaat ten koste van mensen aan netwerk helpen.

Een tweede argument en voor de PvdA Eindhoven het zwaarst wegend is dat de tegenprestatie een instrument is om bijstandsgerechtigden te dwingen om de werkenden te bedanken voor hun solidariteit. De PvdA is voor solidariteit maar hier past de PvdA voor! Het invoeren van de tegenprestatie is het invoeren van een pestmaatregel. En om deze tegen te gaan willen wij een pestprotocol.
de PvdA eindhoven is  tegen deze tegenprestatie maar wil graag onderzocht hebben welke mogelijkheden er bestaan om de verordening te gebruiken als een pestprotocol waarbij de tegenprestatie zodanig wordt geformuleerd dat het zich richt op mensen aan het werk helpen.
Als hiervoor geen formulering te vinden is die kan rekenen op goedkeuring van onze partij, dan blijft het een pestmaatregel en is de PvdA tegen!!

Hafid Bouteibi
Raadslid voor de PvdA
Gemeente Eindhoven
0615459558

Hafid Bouteibi

Hafid Bouteibi

De afgelopen 8 jaar in de gemeenteraad heb ik geleerd dat politiek onlosmakelijk verbonden is met lef. We hebben veel wetten op ons af zien komen waar we niet blij mee waren. We hebben het lef getoond deze naar onze redelijkheid uit te voeren en soms zelfs naast ons neer te leggen. Kijk bijvoorbeeld naar

Meer over Hafid Bouteibi