Door Frank Depla op 8 juni 2015

Sportvisie, meer dan discussie sluiting ijsbaan

We zouden bijna vergeten dat de sportvisie over meer gaat dan sluiting van de ijsbaan.
Het gaat ook over hoe zorgen we dat zoveel mogelijk Eindhovenaren stimuleren om te blijven sporten en gaan sporten.

Jeugd
Met name de jeugd krijgt aandacht in deze visie. Meer uren sportonderwijs op de basisschool, meer stimuleren dat de jeugd ook na school gaat bewegen, op straat of bij een sportclub. Omdat sporten in eerste instantie leuk is, maar ook omdat het gezond is, sport je leert om te gaan met winnen en verliezen. Daarnaast zorgt sport dat ieder kind meedoet –dik, dun, met of zonder beperkingen en los waar hij/zij woont of opgroeit-. Kortom dat is een keuze die de PvdA ondersteunt, men dien verstande dat de naast een bijdrage van de gemeente ook scholen moeten mee betalen aan een vakdocent die s ochtends op school voor de klas staat en ’s middags actief is in de wijk en op sportclub om kinderen te stimuleren om te bewegen.

Vitale sportclubs
Een andere belangrijke doelstelling zijn ‘vitale sportvereniging’. Financieel, maar ook wat betreft ledental, kader en beleid. Een goeie keuze, de PvdA heeft al jaren ervaren hoe sportclubs een geweldige bijdrage leveren aan de sportdeelname van onze Eindhovenaren. Wekelijks vervullen ze deze grote maatschappelijke rol. Kortom een prima doelstelling van dit college. Zeker omdat we ervaren dat sportclubs momenteel het niet makkelijk hebben. Maar wanneer we kijken waar de eventuele middelen naar toegaan staan de verenigingen niet in het prioriteiten lijstje. Dat zou dus wat de PvdA betreft anders moeten.

IJsbaan
Dan de ijsbaan, een lastig voorstel van het college, maar ook wel voorstelbaar, binnen de financiële taakstelling die er nog lag voor sport.
Maar is alles geprobeerd om de ijsbaan open te houden op een andere manier dan zoals nu gebeurd? We waren niet overtuigd, en de geweldige hoeveelheid betrokken ijssporters op het stadhuis hebben deze gedachte versterkt. Veel ideeën werden geopperd, ook werd duidelijk dat het bedrijfsleven en TU een belang (vestigingsklimaat) hechten aan het open houden van deze voorziening. Kortom wanneer het bedrijfsleven bijdraagt aan een internationale school waarom dan ook niet aan een ijsbaan? Maar de steun van het bedrijfsleven krijgen we wanneer deze ervaart dat het niet in een ‘gat’ verdwijnt, maar in een goed uitgewerkt toekomstig plan.
Deze week heeft de gemeenteraad – ondermeer op initiatief van de PvdA- de wethouder gevraagd een ‘expertteam’ in te stellen om de ideeën te verzamelen en kijken in welke bruikbaar zijn. Alles in overleg met de (Eindhovense Sport Raad) ESR. Daarnaast heeft de PvdA nadrukkelijk gevraagd dat ook van buiten de gemeente wordt meegekeken.

Bij de bespreking van de sportvisie 23 juni zullen we de wethouder verder meegegeven dat bij de toetsing van de ideeën ook van belang is dat de ijsbaan toegankelijk (o.a. financieel) blijft voor iedereen, verenigingen en losse bezoekers.

Frank Depla

Frank Depla

Frank Depla

Ik ben Frank Depla (1963). Geboren getogen in Stratum. Nu al weer enige tijd woonachtig in Gestel en geruime tijd actief geweest voor de PvdA Eindhoven als raadslid. Nu probeer ik waar kan mensen te ondersteunen vanuit mijn rol als coordinator van het Ombudsteam. Wat mij motiveert is onrechtvaardige situaties aanpakken.  Bijvoorbeeld bewoners die vastlopen

Meer over Frank Depla