4 december 2013

Speech Yasin Torunoglu

(Uitgesproken na vaststelling kandidatenlijst tijdens de algemene ledenvergadering van 2 december 2013)

Partijgenoten,

Dank jullie wel voor het vertrouwen. Het geeft mij een boost aan energie en zelfvertrouwen om de komende periode samen aan de slag te gaan!!Ruim een half jaar ben ik wethouder in de slimste, de gekste, de gulste maar vooral ook de sociaalste stad van Nederland. Ruim een half jaar ben ik wethouder in een stad met dynamiek, mogelijkheden, vernieuwingen en succesvolle transities.

Ruim een half jaar ben ik wethouder in  een stad met zorgen. Zorgen over een baan, zorgen over de toekomst en zorgen over bestaanszekerheid. Ruim een half jaar ben ik een wethouder van een stad vol trots.

Trots zijn we op de DDW, op GLOW en op de bedrijven waar alle knappe koppen over heel de wereld naar toe komen om dingen uit te vinden. Dat draagt namelijk bij aan onze economie en de werkgelegenheid.

Trots zijn we ook op de kleine initiatieven in de wijk met hele grote impact.

Zoals Kees. Een einzelgänger die besloten heeft de zwerfafval in zijn eigen straat op te ruimen. Elke zondag anderhalf uur. De kunst van Kees is dat hij kleine dingen groots doet en daarmee zich ‘verschillig’ opstelt naar zijn eigen leefomgeving.

Trots zijn we ook op onze samenwerking. Wat voor mij Eindhoven kenmerkt, is dat we elkaar altijd opzoeken. Zoals in Heesterakker. Een prikkelende krantenkop “Moslima en Homo slaan handen ineen” maar met een geweldig verhaal daarachter. Bewoners die samen verschillig zijn en iets willen betekenen voor hun kinderen, voor hun buren en voor hun wijk.

Of neem de onlangs door onze Sjoerd Slaaf mede geïnitieerde Bewoners Beweging Eindhoven. Samenwerking tussen verschillende bewonersorganisaties in de stad om kennis te delen. Juist omdat ze successen maar ook de missers met elkaar delen, vermenigvuldigen ze.

Ruim een half jaar ben ik ook wethouder in een stad met zorgen.

Neem bijvoorbeeld de tijdelijke schoonmaakster van de gemeente. Afgelopen zomer waren wij een van de weinige achterblijvers in Eindhoven. Juist omdat er meer tijd is, heb je ook tijd voor goede gesprekken. Zij was 24 jaar en dit was haar vakantiebaantje. Ze was een voortijdige schoolverlater omdat ze fulltime bij Subway kon werken. Dat heeft ze 3 jaar lang gedaan. Helaas werd ook zij getroffen door de crisis en werd ze ontslagen. De afgelopen 2 jaar heeft zij zich suf gesolliciteerd. Naar eigen zeggen was ze te dom voor een administratief baantje en te duur voor een baantje bij de AH of in de afwas. En dus kan ze eigenlijk nergens aan de slag, terwijl ze dolgraag wil werken!

Of Ruud. Tot 3 jaar geleden niks aan de hand, een vrouw en 2 dochters. Werkte bij de Rabobank als medewerker facilitaire diensten. Van de een op andere dag veranderde zijn leven. Lag in een echtscheiding, stond zijn huis af aan zijn vrouw, werd ontslagen en kwam op straat te staan. Kon nog een tijd bij een vriend van hem verblijven waar hij ook moest verkassen omdat ook hij, de vriend, de huur niet meer kon betalen. Bij de woco’s komt hij niet aan de beurt want hij is te kort ingeschreven, urgentie heeft hij niet omdat de ouderschapsregeling niet 50-50 is, particulier huren zit er niet in want hij kan het niet betalen, pa zit in een verzorgingshuis, ma is overleden. Zus woont in een andere stad en Neos heeft een wachtlijst. Hij heeft tot volgende week een anti-kraakpand maar daarna?…. Daarna krijgt hij jeugdzorg op zijn dak omdat hij geen stabiele thuissituatie kan bieden aan de kinderen.

Kunt u zich voorstellen hoe de schoonmaakster zich voelt, wat het doet met haar zelfvertrouwen, haar gevoel van afhankelijkheid en haar machteloosheid?

Of hoe Ruud zich voelt, wat het doet met zijn geest? Maar vooral ook wat voor impact dat heeft op zijn kinderen?

Waarom ik dit met jullie deel?

Omdat wij er zijn voor de mensen en niet voor de statistieken of de systemen. Dit zijn de echte verhalen van Eindhoven. Aan de ene kant de succesverhalen maar aan de andere kant de harde werkelijkheid.

Wat deze mensen van ons verwachten?

Zij verwachten dat wij er voor ze zijn, juist als het lastig wordt of als er kansen op de loer liggen. Zij verwachten dat wij keuzes maken om ervoor te zorgen dat zij een baan hebben, zich veilig voelen maar ook ruimte hebben om eigen keuzes te maken en regie te nemen over hun eigen leven en leefomgeving.

Dat is ons verschil met andere partijen die onder de noemer eigen verantwoordelijkheid zaken afschuiven op de mensen. Dat is ook ons verschil met partijen die deze mensen per definitie als zielig bestempelen en niet open staan voor veranderingen waarmee onze samenleving juist sterker en socialer wordt.

Jullie begrijpen natuurlijk dat ik heel blij ben met onze canvasactie van afgelopen zaterdag  op het Stratums Eind en de vele canvasacties van de komende periode. Door naar de mensen toe te gaan, naar de mensen te luisteren, te begrijpen maar ook door ze te voelen maken wij het verschil. Wij zijn de partij van de wijken en daarom ben ik blij dat we de wijken ingaan om zowel de succesverhalen maar ook de zorgen van mensen te horen.

Partijgenoten,

Wij hebben een ijzersterk programma waar veel leden aan hebben meegewerkt. Waarvoor we actief de mensen in de stad hebben opgezocht om de echte Eindhoven verhalen te horen, te begrijpen en te voelen. We hebben verschillende experts sessies en rond de tafel gesprekken gevoerd om te komen tot onze speerpunten. Ik noem er een  paar:

  • wij zetten in op meer banen naar Eindhoven, door samen met werkgevers en werknemers extra banen voor de regio Eindhoven te verwerven;
  • wij zetten in op een veilige stad door de gemeentelijke handhaving op woonoverlast te intensiveren en door bewonersinitiatieven zoals de buurtpreventieteams op veiligheid maximaal te faciliteren;
  • wij zetten in op zorg door behoud van het ‘zorgspaarpotje’ van 25 miljoen euro wat we de afgelopen jaren hebben gespaard om zo te zorgen dat er niemand tussen de wal en het schip raakt door alle veranderingen in de zorg die op ons afkomen. Andere partijen denken daar anders over;
  • wij zetten in op armoedebestrijding door alle inkomensondersteunende maatregelen te laten gelden voor gezinsinkomens van 120% van het minimumloon. Daarmee worden deze maatregelen ook bereikbaar voor werkenden met een kleine beurs oftewel de werkende armen;
  • wij zetten in op leefbaarheid van onze wijken door behoud van de buurtbudgetten en maximale zeggenschap daar neer te leggen waar het hoort, bij de bewoners!

Wij hebben een prachtige kandidatenlijst met zeer gemotiveerde mensen. Het is een lijst met een goede mix tussen ervaring en nieuwe talenten, met verschillende generaties en verschillende achtergronden. Ik kijk heel erg uit naar de samenwerking de komende periode en de komende jaren.

Wij hebben geweldig gemotiveerde vrijwilligers. De afgelopen maanden hebben een hele hoop vrijwilligers zich heel hard ingezet. Ik wil een heel hart applaus voor zowel de vrijwilligers van de kandidaatstellingscommissie als van de verkiezingsprogramma commissie voor de dagen die zij hebben ingezet voor dit geweldige eindresultaat.

Kortom, alle ingrediënten voor succes zijn aanwezig. De komende maanden staan in het teken van campagne voeren, campagne voeren, campagne voeren. In onze wijken, op verjaardagsfeesten, op kerstborrels en nieuwjaarsrecepties.

Overal waar we komen gaan wij ons verhaal, het echte verhaal van Eindhoven vertellen.

Met veel lol en plezier, gaan wij als club net zoals de afgelopen 4 jaar onder leiding van Mary en de 4 jaar daarvoor onder leiding van Gaby de komende 4 jaar de grootste partij van Eindhoven worden, om onze idealen voor deze stad te realiseren.

Ik wens ons daar heel veel plezier, lol en succes bij toe.

Dank jullie wel!