8 augustus 2016

Samenwerking

Door: Hans Overbeek (voorzitter PvdA Son en Breugel).
Meer nog dan de seaport/mainport Rotterdam en de airport Amsterdam dragen we bij aan de economie van Nederland. En dat terwijl we geen stadsprovincie zijn, het SRE in haar bevoegdheden gekortwiekt is en veel gemeentes in een bestuurscrisis verkeren en/of verkeerden. Er is dus een autonome kracht aanwezig, op het uitvoerende niveau tussen overheden, bedrijfsleven en de onderwijs/wetenschapswereld. Dat noemen we triple-helix, een zichzelf versterkende structuur van drie samenwerkende partijen. Los van gemeenteraden en regiobesturen, zijn deze netwerken in staat onze regio tot een succesnummer te maken, tot een positief investeringsadvies van de Financial Times toe, na Londen (voor de Brexit). Daarmee staan we nu dus op één in Europa. Rob van Gijzel heeft die kracht onderkend en onvermoeibaar op de agenda gezet. De regionale politiek zelf heeft eigenlijk nog geen goed antwoord op dit succes en kampt met afkalvende ledenbestanden, dramatisch functionerende Raden, waarbij oudzeer over vakantiehuisjes, grondaankopen en (in mijn gemeente) de ruimtelijke invulling van een kerkplein de agenda bepalen.

Dat, terwijl de wereld in brand staat en de gevolgen daarvan steeds dichterbij komen in de vorm van terrorisme, asielzoekers en recent de Turkse crisis. We zoeken met elkaar naar gepaste antwoorden, maar Den Haag en Brussel geven die maar ten dele. Misschien wel door ons succes als Brainport zijn wij ( noblesse oblige ) verplicht om hier lokaal ook goede antwoorden op te geven. Het is daarbij mijn stellige overtuiging dat we dat als PvdA samen moeten doen en niet, elke afdeling voor zich.

Daarom ben ik blij dat de voorzitters van de PvdA in het stedelijk gebied (Eindhoven, Helmond, Best, Veldhoven, Nuenen, Geldrop-Mierlo, Aalst-Waalre en Son en Breugel) het initiatief hebben genomen om de samenwerking flink te verstevigen. Met dank aan een stagiair, begeleid door Mary Fiers en Johan Dunnewijk, hebben we in ieder geval besloten op praktisch vlak elkaar te versterken (ombudswerk, website, evenementenkalender, vrouwennetwerk, jongerennetwerk), maar ook gaan we kijken hoe we de actieve wethouders, raadsleden, bestuursleden en leden nog dichter bij elkaar kunnen brengen. Op zaterdag 17 september aanstaande laten we ons inspireren door vertegenwoordigers van GroenLinks, D66 en VVD die al gekozen hebben voor verregaande samenwerking in de regio, de Kempen of de Peel. Denken jullie met ons mee? Wij houden jullie op de hoogte!

Zelf denk ik dat we met elkaar met bepaalde thema’s aan de slag moeten, met gemotiveerde mensen uit het gehele stedelijk gebied. Leden die echt weten hoe het zit en ook oplossingen voor de lokale politiek kunnen formuleren. Daarbij moeten we de hot issues niet schuwen. Verdringing op de arbeidsmarkt door goedkope werknemers uit Oost-Europa. Radicalisering onder de Moslim-jeugd. Eerbiediging van mensenrechten bij de huisvesting van woonwagenbewoners en ga zo maar door. De Pvda gaat nooit verantwoordelijkheid uit de weg. We moeten ons blijven afvragen wat we zelf kunnen bijdragen aan oplossingen.