Door op 7 september 2014

Resultaat actie de straat op Achtse Barrier!

Afgelopen zaterdag 28 juni waren we met onze permanente campagne in de Achtse Barrier. Eén van de wijken in Woensel Noord. In de buurt van de Duinkerkenlaan zijn we deur aan deur gaan vragen wat mensen van hun buurt vinden? Wat is er prettig aan de buurt? Wat gaat er goed? En welke verbeterpunten of suggesties heeft u ten aanzien van de leefbaarheid in uw eigen buurt.

Positieve punten wonen in de Achtse Barrier.
De mensen die wij spraken wonen graag in de Achtse Barrier. Ze vinden het een rustige woonwijk, met veel onderlinge goede contacten. Ook is men erg tevreden over de voorzieningen: “winkels en school lekker dichtbij”. Ook de ontsluiting van de wijk (dichtbij de snelweg) werd meerdere keren als een positief punt genoemd.

Enkele verbeterpunten Achtse Barrier.
Maar natuurlijk zijn er ook verbeterpunten. Het meest gehoorde verbeterpunt heeft te maken met verkeer. De top 2: verkeersonveiligheid en onvoldoende parkeerplekken. Onveiligheid door te hard rijden in de wijk en op de Franse Baan en onveiligheid vanwege onoverzichtelijke verkeerssituaties op de Frans Baan, vanwege te hoge begroeiing.

Wethouder aangesproken op hoge begroeiing Franse Baan
Naar aanleiding van onze wijkacties heeft Raadslid Ward Overeem van de PvdA Eindhoven foto’s genomen van de situatie. Aan het begin van de zomervakantie heeft hij Wethouder Yasin Torunuglu opgeroepen hier wat aan te doen en geattendeerd op de hoge begroeiing op de Franse Baan en de daarbij gepaard gaande onveilige verkeerssituatie. Dankzij de feedback van buurtbewoners en het als Raadslid snel kunnen schakelen met de Wethouder is snel daarna een oplossing gekomen. Nog voor het begin van het nieuwe schooljaar is de hoge begroeiing gesnoeid zodat alle buurtbewoners weer veilig kunnen oversteken.

Hieronder ziet u duidelijk de situatie voor- en na het snoeien.

voor snoeien 2Na snoeien

 

 

 

 

 

voor snoeien 1Na snoeien 2

 

 

 

 

 

Buurtbewoners bedankt
Wij danken dan ook de buurtbewoners voor hun openheid en verbetersuggesties, en niet te vergeten de Wethouder voor zijn snelle reageren. Samen sterk! Samen maken we het verschil!

Team permanente campagne PvdA Eindhoven