Door Ellen Schoumacher op 9 juli 2014

Respect en Tolerantie ‘in deze stad discrimineren wij niet’

Het klinkt heel logisch en toch is er nog een lange weg te gaan.

Dit voorjaar kenden wij een aantal dieptepunten. De gebeurtenissen rondom de overval in Deurne en de mishandeling van een Moslima in Eindhoven. Media en publieke opinie sprongen erboven op. Angst, verontwaardiging en haat tot gevolg. Een samenleving die verhardt, een samenleving waar niet iedereen welkom is, past niet bij de Eindhovenaar.

In april heeft PvdARespect Raadslid Hafid Bouteibi een actuele motie ingediend om aandacht te vragen voor het terugdringen van intolerantie en tweedeling in de Eindhovense samenleving. De motie werd vrijwel unaniem in de Raad aangenomen. Een helder signaal dat het anders moet, dat het ook anders kan. Maar met een motie alleen krijg je dat niet voor elkaar.

Draagvlak creëren
Om werkelijk draagvlak te creëren kwam Burgemeester van Gijzel met de suggestie om bijeenkomsten te organiseren met Eindhovense organisaties om samen het debat aan te gaan en ook om oplossingen te zoeken hoe we samen Eindhoven verdraagzamer en toleranter kunnen maken.

Op 19 juni kwamen 75 maatschappelijke organisaties en een flink aantal raadsleden bij elkaar om samen te spreken over hun persoonlijke ervaringen, mogelijke oplossingen en hoe zij met hun organisatie er mee aan de slag gaan. Een greep uit de aanbevelingen van de deelnemers: “Begin bij jezelf, ben positief en sta open voor de ander”, “Probeer contact te maken, leer elkaar kennen, kom vaker samen, zoek raakvlakken, groet elkaar”, “Organiseer ontmoetingen”.

EeRespect Rob van Gijzeln verbonden stad is belangrijk. Een stad waarin iedereen mee kan en vooral mee mág doen, waar de inwoners in contact zijn. Dat brengt ons dichter bij een tolerante stad waar iedere Eindhovenaar met gelijkwaardig respect wordt behandeld. Als symbool werd die avond een muurschild uitgereikt aan het Summa college waar we te gast waren. Het was een bijzondere avond met openhartige gesprekken die raakten en die duidelijk maakten dat er nog veel werk aan de winkel is. In het najaar vindt er een vervolg bijeenkomst plaats, die dan meer in het teken zal staan van het aanpakken en werken naar die tolerante samenleving die wij allen voor ogen hebben.

Roze zaterdag
In 2014 is Eindhoven uitgeroepen tot Roze Stad; al sinds de demonstratie van 1978 voor homo-emancipatie mag een andere stad deze titel dragen met als hoogtepunt het organiseren van Roze Zaterdag. Het weekend van 4-6 juli mocht Eindhoven ruim 25.000 gasten ontvangen die speciaal daarvoor naar Eindhoven afreisden. Er heerste een gemoedelijke sfeer, zelfs bij het gezamenlijk voetbal kijken (zie foto).  Ook liepen een aantal fractieleden van de PvdA mee met de Parade. Op initiatief van de gemeente Eindhoven liepen zij met de banner “diversiteit kleurt je leven, ook bij de gemeente Eindhoven”. De activiteiten dat weekend zoals de informatiemarkt, flink wat feesten en zelfs een oecumenische dienst dragen hopelijk bij aan acceptatie van ‘anders’ zijn.

En daarmee is alles gezegd, want ‘anders’ zijn, zou wat ons betreft niet nodig moeten zijn als je streeft naar een samenleving waarin ‘gelijk zijn’ het uitgangspunt is.

Ondanks dat we nog een lange weg te gaan hebben, zijn we goed op weg; ‘samen zijn we de stad en in deze stad discrimineren wij niet’. In Eindhoven is iedereen welkom.

 

Ellen Schoumacher
Raadslid PvdA Eindhoven

Ellen Schoumacher

Ellen Schoumacher

Geboren in 1965 in Woensel, groeide ik op als jongste van zes in een traditioneel gezin. Mijn vader werkte bij de DAF en mijn moeder zorgde voor de kinderen. Ik woon met plezier in de Bloemenbuurt-Zuid in Stratum, heb een allerliefste vriend en ben een trotse oma. Door mijn eigen levenswandel weet ik hoe het is

Meer over Ellen Schoumacher