Door op 8 september 2014

Raadsvragen ontslaggolf ZuidZorg

Midden augustus maakte ZuidZorg bekend opnieuw mensen te gaan ontslaan. In het voorjaar hebben de Wethouders Staf Depla (PvdA) en Lenie Scholten (Groen Links) namens de gemeente Eindhoven succesvol afspraken kunnen maken om banen bij de ZuidZorg te behouden. Begin juni heeft de PvdA al eerder vragen gesteld over een toen nieuwe dreigende ontslagronde. Uit de beantwoording van de Wethouder bleek toen dat Eindhovense medewerkers Huishoudelijke Zorg van de ZuidZorg buiten deze ontslagronde zouden blijven. We hopen ook nu dat deze belofte en afspraak met de Zuidzorg nog steeds stand houdt.

Wethouder doe onderzoek naar regionale overbruggingsregeling
In het artikel van het Eindhovens Dagblad van 19 augustus lezen we verder dat vanaf 2016 hoogstwaarschijnlijk weer vraag zal ontstaan naar mogelijk dezelfde medewerkers die nu worden ontslagen. Dit roept bij de PvdA fractie de gedachte op of deze periode niet te overbruggen is zodat betreffende medewerkers van ZuidZorg hun werk in de toekomst kunnen blijven behouden. Het zou jammer zijn als deze ervaring en kennis verloren gaat. Wij denken daarbij aan eenzelfde soort constructie als indertijd bij Nedcar in Born succesvol is ingezet.

Wij roepen de Wethouder dan ook op om serieus te onderzoeken of een overbruggingsregeling of werkgelegenheidsplan in regionaal verband mogelijk is, waardoor kennis en ervaring zoveel mogelijk behouden blijft voor de zorg in Zuidoost Brabant.

Artikel Eindhovens Dagblad en Raadsvragen PvdA Eindhoven
Zie bericht van 20 augustus in het Eindhovens Dagblad, PvdA: Actie voor behoud banen bij ZuidZorg in Veldhoven.

Als u klikt op de volgende link dan treft u hierbij de Raadsvragen PvdA Eindhoven ontslaggolf ZuidZorg aan.

Namens fractie PvdA Eindhoven

Ward Overeem
Raadslid Commissie Maatschappij en Ontwikkeling