Door op 21 februari 2014

PvdA wil regionaal en landelijk meer banen voor arbeidsgehandicapten

De PvdA wil dat ook bij de gemeente meer arbeidsgehandicapten een baan tussen collega’s krijgen. De partij wil ervoor zorgen dat binnen vier jaar 5% van de werkplekken bij gemeentes wordt ingenomen door iemand met een beperking. Ook wil de PvdA dat voldoende banen voor arbeidsgehandicapten een voorwaarde is voor bedrijven die opdrachten willen krijgen van de gemeente. Dat staat in een actieplan dat de verschillende PvdA lijsttrekkers en PvdA Tweede Kamerlid John Kerstens vandaag presenteren.

Bindende afspraken in sociaal akkoord
John Kerstens, “In Nederland moet iedereen volwaardig mee kunnen doen. Duizenden mensen met een beperking stonden de afgelopen jaren langs de kant, in plaats van dat ze gewoon werk deden tussen de collega’s. In het sociaal akkoord hebben we bindende afspraken gemaakt over minstens 125.000 banen voor deze mensen, maar nu moeten we in de gemeentes nog een extra tandje bij zetten. Gemeentes kunnen op dit gebied echt een voorbeeld zijn voor de rest van Nederland.”

In Nederland werken in totaal 170.000 mensen bij de gemeente. De PvdA wil dat in 2018 daar minstens 8500 arbeidsgehandicapten tussen zitten. Daar bovenop komen de banen bij bedrijven die werk uitvoeren voor de gemeente. De PvdA wil dat zoveel mogelijk gemeentes het werk in bijvoorbeeld de thuiszorg of de groenvoorziening sociaal aan gaan besteden.

John Kerstens, “De fixatie op de laagste prijs bij aanbestedingen heeft er toe geleidt dat er geen plek was voor mensen met een beperking. In gemeentes waar PvdA’ers het voor zeggen hebben gaan we de thuiszorg, groenvoorziening of afvalverwerking sociaal aanbesteden, met extra aandacht voor voldoende werkgelegenheid voor mensen met een beperking.”

Programma PvdA Eindhoven 2014-2018
In het in april 2013 gesloten landelijk sociaal akkoord heeft het kabinet toegezegd 25.000 extra banen te creëren voor mensen met een beperking/grote afstand tot de arbeidsmarkt, naast de 100.000 extra banen die de werkgevers gaan realiseren. Lineair omgerekend zou dit voor onze regionale werkgevers 2000 en voor de gemeente Eindhoven 500 extra banen betekenen. De PvdA vindt dat in het licht van de per 2015 ingaande Participatiewet een minimale ambitie waarop de Brainportregio en een nieuw College zich zouden moeten vastleggen. In ons verkiezingsprogramma 2014-2018 bij het hoofdstuk ‘De Werkende Stad’ treft u uitgebreide informatie aan over dit onderwerp. Klik hier voor het hoofdstuk ‘De Werkende Stad’.

Namens de PvdA,

Yasin Torunoglu, lijsttrekker PvdA-Eindhoven
John Kerstens, Tweede Kamerlid PvdA