Door op 24 februari 2014

PvdA: mantelzorgers beter ondersteunen

De PvdA vindt dat mantelzorgers de ondersteuning moeten krijgen die zij verdienen. Daarom wil de partij in elke gemeente een steunpunt voor mantelzorgers, extra professionele ondersteuning voor de vele jonge mantelzorgers en betere voorlichting aan werkgevers en op scholen. Dit staat in het actieplan ‘Steun de Mantelzorger’ dat verschillende PvdA-lijsttrekkers en Tweede Kamerlid Grace Tanamal maandag hebben gepresenteerd.

Grace Tanamal en Yasin Torunoglu, lijsttrekker Pvda Eindhoven: ‘Juist nu we zorg in de buurt organiseren en mensen langer thuis kunnen blijven wonen, is de inzet van mantelzorgers van onschatbare waarde. We moeten hen alle hulp bieden die ze kunnen gebruiken.’ Daarom wil de PvdA de komende vier jaar in elke gemeente  een steunpunt mantelzorg te realiseren. In diverse gemeenten zijn al enkele initiatieven zoals ook in Eindhoven zoals Mantelzorgverlicht. Hier kunnen mantelzorgers terecht met veel van hun vragen. Bijvoorbeeld over financiële tegemoetkoming, de mantelzorgerspas over hoe je afspraken maakt met je werkgever en over het ontlasten van zorgtaken door respijtzorg.

Ook wil de PvdA meer aandacht voor het lot van jonge mantelzorgers. Sommige kinderen leveren al vanaf zeer jonge leeftijd mantelzorg aan hun zieke of gehandicapte ouder, broer of zus. Daarom moet er extra professionele ondersteuning voor deze groep komen. ‘Deze jonge mantelzorgers moeten ook de kans krijgen om nog gewoon ‘kind’ te kunnen zijn. Daar is nu nog te weinig aandacht voor’, zegt Grace Tanamal, Tweede kamerlid van de PvdA.

De PvdA maakt zich ook sterk voor betere voorlichting op scholen en bij werkgevers. Vaak weet men op het werk, in de wijk of op school niet eens dat een collega, buurt- of klasgenoot thuis voor een ouder of ander familielid zorgt. Terwijl begrip van de omgeving cruciaal is voor mantelzorgers.

Yasin Torunoglu: ‘Met een ouderwetse folder bereiken we veel mensen niet, met goede voorlichting bij werkgevers, in de klas en via sociale media wel. Mantelzorgers verdienen gewoonweg nog meer aandacht en ondersteuning.’

Klik hier voor het uitgebreide PvdA_Actieplan Steun de Mantelzorger.