9 januari 2017

Prijs ‘Poten in de Modder’ naar het Ombudsteam!

Een mooie traditie tijdens de PvdA nieuwjaarsreceptie is de uitreiking van de ‘Poten in de modder’ prijs. De wisseltrofee is een blijk van waardering voor een van de PvdA vrijwilligers die nét een stapje extra hebben gezet voor de stad.
PvdA Eindhoven reikt deze prijs elk jaar uit, eerder mochten Sjoerd Slaaf (2016) en Anne-marie Stoop (2015) deze prijs al in ontvangst nemen.

Dit jaar gaat de prijs naar het Eindhovense PvdA Ombudsteam, symbolisch overhandigd aan Yosje Verwegen (Jonge Socialist én lid van het Ombudsteam), helaas was de voorzitter Wim Claasen verhinderd, maar de trofee komt zijn kant uit!

Nogmaals van harte proficiat met de ‘Poten in de Modder’ prijs en bedankt voor jullie inzet: Wim Claasen, Dilek Gürsoy, Will de Viet, Trix Effting, Cansu Gürsoy, Willy Stork en Yosje Verwegen!

Waarom het Ombudsteam? Het Ombudsteam bestaat uit vrijwilligers met allen een geheel eigen expertise en achtergrond, maar allen met een belangrijk talent: goed kunnen luisteren. Door de juiste vragen te stellen en goed geïnformeerd te zijn helpen zij inwoners de weg te vinden in een  wirwar van regels en bieden ze praktische hulp als mensen er zelf niet meer uitkomen. Hulp van het PvdA Ombudsteam is gratis en voor iedereen, ook als je geen PvdA-lid bent.

In 2016 zijn zo vele mensen geholpen, soms met een eenvoudig gesprek en soms door regelmatig contact te houden en hulp te bieden. Namens de fractie maakt Ellen Schoumacher deel uit van het Ombudsteam, zo worden zaken snel door de fractie opgepikt en als er structurele oplossingen nodig zijn, zaken politiek gemaakt .

Ook was er in 2016 een grote maatschappelijke verkenning over het PGB, hierin is samengewerkt met andere lokale PvdA Ombudsteams. Een gedegen verkenning met waardevolle aanbevelingen is aan Lutz Jacobi (lid Tweede Kamer) aangeboden tijdens een bijeenkomst waar veel belanghebbenden bij aanwezig waren. Meer informatie en het rapport kunt u via deze link vinden: https://eindhoven.pvda.nl/pgb/

Hoe u contact kunt opnemen met het PvdA Ombudsteam en meer informatie vindt u hier: https://eindhoven.pvda.nl/organisatie/ombudsteam/