Presentatie coalitie-akkoord 2018-2022 ‘Evenwicht en Energie’

Door Yasin Torunoglu op 24 mei 2018

Zojuist hebben VVD, GroenLinks, PvdA  en het CDA het coalitie-akkoord gepresenteerd: Evenwicht en Energie

Deze coalitie vindt, net als de Partij van de Arbeid, vitale wijken en buurten, waar het goed en veilig leven is, belangrijk. En omdat buurtbewoners zelf beter weten wat er belangrijk is voor hun buurt zal de zeggenschap van bewoners om eigen initiatieven te ontplooien vergroot worden. Ook op het gebied van veiligheid. En blijven we ons inzetten voor ontmoetingsplekken in de buurt als basis voor verbinding en tegen eenzaamheid.

Ook voor de toekomst garandeert deze coalitie leefbare en gemengde wijken. We blijven, samen met onze woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars, flink bouwen in de stad. Voor alle mensen, van jong tot oud, en in alle segmenten, zeker ook betaalbare huur- én koopwoningen. Daarom hebben we ook een harde afspraak gemaakt om bij alle gebiedsontwikkelingen in de stad gemiddeld minimaal 20% sociale huurwoningen te realiseren. Zo blijven we gegarandeerd een inclusieve stad waar iedereen een betaalbare woning kan vinden.

Deze coalitie wil ook dat iedereen mee kan doen en profiteert van de positieve economische ontwikkeling in Eindhoven en de Brainport regio. Een betaalde baan is hiervoor vaak een belangrijke basis. Daarom verwachten we een stevige eigen inzet van mensen om weer aan de slag te gaan. Waar nodig bieden we, samen met werkgevers, hulp en ondersteuning. De komende periode doen wat dat onder meer door extra inzet op het verkleinen van de mismatch tussen de vraag van werkgevers (met name in techniek en zorg) en het bijstandsaanbod. Ook laaggeletterdheid pakken we aan door taalcursussen en laagdrempelige initiatieven in de wijk.

En heeft iemand het, ondanks alle inzet om aan het werk te komen, toch even moeilijk, dan laten we deze eindhovenaren niet vallen. Wij vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen, en daarom zijn we trots dat we onze ruimhartige armoederegelingen in stand houden en dat het gratis OV voor minima blijft bestaan.

Daarnaast wil deze coalitie vol inzetten op het bieden van perspectief aan mensen. Daarom zal er ingezet worden op goede hulp bij schulden. We gaan onderzoeken of we bewindvoering binnen de gemeente kunnen organiseren om deze kwetsbare groep te beschermen tegen malafide bewindvoerders.

Lijsttrekker van de PvdA Eindhoven Yasin Torunoglu: “Ik ben trots op dit akkoord. Het is een akkoord voor álle Eindhovenaren. Een akkoord waarbij het nieuwe college zich zal inzetten op vitale wijken, een eerlijke verdeling van de Eindhovense welvaart, de verbinding centraal staat en waarbij de stad investeert in duurzaamheid.

Download en lees hier de volledige tekst van het coalitie akkoord 2018-2022 ‘Evenwicht en energie’  

Yasin Torunoglu

Yasin Torunoglu

Yasin Torunoglu (Eindhoven, 1982) studeerde – na MAVO, MBO en HBO – Internationale Bedrijfscommunicatie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Na zijn studie ging hij als managementtrainee aan de slag bij energiebedrijf Essent. Van 2006 tot eind maart 2013 was hij gemeenteraadslid voor de PvdA in Eindhoven. Sinds maart 2013 is hij wethouder Wonen, Wijken, Ruimte,

Meer over Yasin Torunoglu