Door Edith van Dijk op 9 november 2015

‘Pilot Evenementen TU/e terrein’.

Hoe komt een actuele motie tot stand? Daar gaan de nodige acties aan vooraf. Een korte toelichting van Edith van Dijk over de totstandkoming van de Actuele motie

In juni bezocht ik het Hajraa Buitentoernooi. Op uitnodiging van de studenten. Het volleybaltoernooi is een jaarlijks evenement dat al lang bestaat. Organisatie ligt in handen van de studenten zelf. Deelnemers zijn studenten en oud studenten. Ook plaatselijke clubs en gelegenheidsteams zijn welkom. Het is een groot volleybaltoernooi met ongeveer 1.500 deelnemers. Daar komt heel wat bij kijken.

Tot 2013 mochten de feesten bij het toernooi tot 3 uur ’s nachts doorgaan. Met het nieuwe evenementenbeleid is dat gewijzigd naar 01.00u. Daar waren wij als partij voor. We vinden wel dat dingen mogelijk zijn zolang er draagvlak is. Draagvlak bij omwonenden in de meeste gevallen.

De studenten vroegen of het weer naar 03.00u kon. De reden was dat ze wilden voorkomen dat feestgangers na het feest de stad ingingen. Met mogelijk meer overlast voor de omwonenden. Te meer omdat er nagenoeg geen overlast was geweest naar de omgeving. Zo bleek uit onderzoek van de studenten. Een gedegen onderzoek. Eentje waar wij van kunnen leren.

Andere voordelen zijn er natuurlijk ook. Zoals hogere inkomsten uit het feest.

Na gesprekken met de studenten van Hajraa heb ik samen met de D’66 en VVD voor de zomer in de raad de wethouder gevraagd of er mogelijkheden zijn voor een langer feestje. Na aandringen ging de wethouder op zoek. Eind september zouden we het resultaat horen.

Na de zomer informeerde ik bij de studenten hoe het liep. Wat bleek ze hadden niet stilgezeten. Ze hadden een pilot van 3 jaar bedacht. Een pilot met draagvlak van het bestuur van de TU/e en de directeur StudentenSportcentrum. En een leidraad voor het creëren van draagvlak bij de omwonenden.

Met de pilot, de steunbetuigingen, de leidraad en het onderzoek zijn de studenten naar de wethouder gegaan. Helaas. De wethouder kon niet ingaan op dit initiatief. Ze heeft wel gezocht naar alternatieven. Maar een pilot past niet in het bestaand beleid. We hebben met elkaar, met de buurt een tijd tot 01.00u afgesproken.

Na dit antwoord van de wethouder ben ik samen met de D’66 en VVD aan het werk gegaan. De raad was nu aan zet. We hebben de raad een motie voorgelegd. Het voorstel is om in 2016 bij maximaal drie evenementen een feest tot 03.00u te laten duren. Voorwaarde: draagvlak, draagvlak, draagvlak. Een belangrijke voorwaarde voor de PvdA. En neem de resultaten mee met de evaluatie van het evenementenbeleid in 2016. Die kwam er namelijk aan.

Met deze motie kunnen de studenten en de TU/e met de omwonenden, de gemeente en anderen aan de slag. De gemeente participeert in deze pilot en leert dan van studenten hoe zij in de omgeving draagvlak creëren voor hun evenement.

Tijdens de raadsvergadering hebben we flink onderhandeld met de wethouder. Veel partijen wilden meestemmen. Uiteindelijk de toezegging dat de wethouder samen met de studenten aan de slag gaat om draagvlak te krijgen voor de pilot.

Voor 15 december 2015 horen we of het gelukt is. Aan de inzet van de studenten zal het niet liggen.

Edith van Dijk

Edith van Dijk

‘Voor een andere iets kunnen betekenen’, dat staat voor mij als raadslid voorop. Mijn naam is Edith van Dijk en bijna 4 jaar raadslid voor de PvdA in Eindhoven. Ik heb Eindhoven op een andere manier leren kennen. En vooral heel veel mensen ontmoet. Zo sprak ik met inwoners uit verschillende wijken en buurten over

Meer over Edith van Dijk