10 juni 2013

Wordt u in 2014 raadslid voor de PvdA in Eindhoven?

In maart 2014 zijn er weer gemeenteraads-verkiezingen. De voorbereidingen hiervoor zijn we inmiddels met veel enthousiasme gestart. Voor de periode 2014-2018 zijn we op zoek naar kandidaat-gemeenteraadsleden voor onze mooie stad. Interesse? In dit artikel vindt u alle informatie over de procedure…

Via onderstaande links treft u de documenten aan ten aanzien van de gemeenteraadsverkiezingen van 2014.

Oproep gemeenteraadsverkiezingen 2014
In dit document treft u de gegevens en procedure aan voor het (kandidaats) raadslidmaatschap namens de PvdA Eindhoven
Oproep
Profielschets raadslid
Voorwaarden
Sollicitatieprocedure

Opdracht kandidaatsstellingscommissie 2014
In dit document treft u de volgende thema’s aan die geformuleerd zijn voor de kandidaatstellingscommissie.
Opdracht
Lijst
Werkwijze
Inhoud
Evenwicht
Sollicitatieprocedure

Formulier interne bereidverklaring kandidaatstelling gemeenteraad
Tevens treft u in dit document een invulformulier met voorwaarden en de Gedragscode van de Partij van de Arbeid aan.