Door Edith van Dijk op 13 april 2017

Opinie artikel – PvdA kiest voor de huurder!

Eerder gepubliceerd als opinie artikel in het Eindhovens dagblad.

Edith van Dijk raadslid en woordvoerder wonen deelt haar visie op betaalbaar wonen in Eindhoven. Uitgangspunt is ‘wat wil de huurder?’ Zij pleit voor meer betaalbare woningen. Wat wil de huurder?

De ambities van de gemeente en de vier woningcorporaties uit de Woonvisie voor 2026 zijn onhaalbaar roept het ED vorige week donderdag. De vier corporaties hebben samen niet genoeg geld om alle doelstellingen van meer sociale huurwoningen die betaalbaar en duurzaam zijn in 2026 te halen. Dit blijkt uit onderzoek van Johan Conijn van Ortec Finance in opdracht van de vier corporaties en de gemeente. De politiek en de corporaties moeten een keuze maken. Dit was de conclusie van de discussie avond van de gemeenteraad met de corporaties. ‘Maar wat willen de huurders’, vroeg ik tijdens deze avond. ‘Wat is voor hun het allerbelangrijkste’. Het antwoord kwam van een paar huurders en het PEK. ‘Huurders willen allereerst voldoende sociale huurwoningen.’

De getallen
Wie en wat is het PEK? Het PEK (PlatformEindhovense Klantenraden) is een samenwerking van de vier huurdersorganisaties van Thuis, Wooninc, Woonbedrijf en Sint Trudo. Deze huurdersorganisaties vertegenwoordigen en behartigen de belangen van de huurders van hun corporatie. Zij weten wat leeft bij de huurders. En de keuze van deze groep, de allerbelangrijkste groep in de ogen van de PvdA, is voldoende sociale huurwoningen. Nu en straks in 2026. Een keuze waar de PvdA achterstaat. Mooi om dan ook te zien dat in Eindhoven de bouw van sociale huurwoningen volop in uitvoering is. Afgelopen jaar zijn ruim 1.800 sociale huurwoningen gebouwd. Waarvan 600 door de corporaties. Tot en met 2021 komen daar nog eens 3.500 sociale huurwoningen bij. De ambitie van de corporaties is 50.000 sociale huurwoningen in 2026. Met een huur van minder dan € 628. De grens voor huurtoeslag. Woonbedrijf zet zelfs in op een huur van € 550.

Als 40% van je inkomen op gaat aan huur
De PvdA vraagt bij alle bouwplannen aandacht voor betaalbaarheid. Want in Eindhoven zijn steeds minder goedkope sociale huurwoningen met een huur tot 450 euro per maand. De IJzeren voorraad. Alle mooie ambities ten spijt. De huur is en blijft de grootste kostenpost voor huurders. De huur van een sociale huurwoning is inmiddels hoger dan de hypotheeklast voor een vergelijkbare koopwoning. Een woningeigenaar kan door aflossen de hypotheeklast zelf verlagen. Een huurder kan dat niet. Hij of zij kan alleen de thermostaat uitzetten. Of bezuinigen op andere lasten. Stel je hebt een flexbaan. De ene week wel salaris, de andere week iets minder of zelfs geen salaris. Een huur van € 550 of zelfs € 628 per maand is dan een flink bedrag. Ook met huurtoeslag. En of je die huurtoeslag krijgt en hoeveel, is afhankelijk van vele factoren. Denk ook aan de alleenstaande ouder met een uitkering of oudere met alleen AOW. Zij betalen nu al meer dan 40 % van hun inkomen aan huur. Dan blijft er wel heel weinig over om rond van te komen. Ook met huurtoeslag. Ieder dubbeltje huurverhoging is er eentje te veel. Laat staan een tientje extra per maand voor isolatie en rare ramen die je niet meer open mag zetten, vanwege de tocht. Onze oproep is: Bouw ook een deel goedkope sociale huurwoningen. Zeg 5 tot 10% van die 3.500. Zodat de huurder met een kleine portemonnee iets te kiezen heeft en minder afhankelijk wordt van huurtoeslag.

Chapeau
Tot slot. Chapeau Eindhovense corporaties! In de prestatieafspraken, die zij met wethouder Torunoglu maakten, kozen de corporaties voor geen huurverhoging in 2017. Hier en daar zelfs voor huurverlaging. Alle lof dat zij in overleg met de huurders kijken wanneer verduurzaming wel kan zonder extra huurverhoging. Bijvoorbeeld door iets minder duurzame maatregelen nemen, zodat de huurverhoging minimaal is. Of verduurzamen bij groot onderhoud. Dan kan de huurverhoging achterwege blijven. Betaalbare duurzaamheid ten top.
Edith van Dijk, Raadslid PvdA

Edith van Dijk

Edith van Dijk

‘Voor een andere iets kunnen betekenen’, dat staat voor mij als raadslid voorop. Mijn naam is Edith van Dijk en bijna 4 jaar raadslid voor de PvdA in Eindhoven. Ik heb Eindhoven op een andere manier leren kennen. En vooral heel veel mensen ontmoet. Zo sprak ik met inwoners uit verschillende wijken en buurten over

Meer over Edith van Dijk