Door Ward Overeem op 10 juni 2013

Debat woensdag 12 juni: Veranderingen in de zorg

Er gaat veel veranderen in de zorg. De gemeente gaat vanaf 2014 een groot deel van de zorg op zich nemen. Wat staat Eindhoven allemaal te wachten? Op woensdag 12 juni organiseert de PvdA Eindhoven er een debat over. Discussieer met ons mee over de veranderingen in de zorg.

 

Thema’s, vragen en onderwerpen
Er gaat veel veranderen in de zorg. De gemeente gaat vanaf 2014 een groot deel van de zorg op zich nemen. Wat staat Eindhoven allemaal te wachten?

De volgende vragen staan centraal:
– Hoe denkt de gemeente Eindhoven dit te gaan doen?
– Wat is de toekomst van de thuiszorg?
– Hoe krijgt de jeugd de juiste hulp die zij nodig heeft?
– Wordt de zorg nu goedkoper met minder specialisten?
– Welke rol krijgt de huisarts?

Al deze vragen en meer komen woensdag 12 juni aan bod tijdens het Eindhovens Zorgdebat met in het panel:

Tweede Kamerlid Otwin van Dijk (PvdA)

Otwin van Dijk 2Sinds 20 september 2012 is Otwin van Dijk lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal namens de Partij van de Arbeid. Van Dijk studeerde Nederlands recht aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Na zijn studie werd hij juridisch medewerker bij de gemeente Nijmegen. Van 2005 tot 2012 was hij wethouder van de gemeente Doetinchem. Sinds 2009 is hij voorzitter van de landelijke stuurgroep “Alles Toegankelijk”, een initiatief van overheid, bedrijfsleven en zorginstellingen om producten en diensten voor iedere Nederlander toegankelijk te maken. In zijn portefeuille zit de AWBZ, WMO, Chronisch zieken en gehandicapten en de zorgtour van de PvdA.

 

Lenie Scholten

Lenie ScholtenWethouder Lenie Scholten (Groen Links), Wethouder van Jeugd, Welzijn en Zorg. Lenie Scholten heeft Sociale geografie gestudeerd aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Ze is gedurende twee bestuursperiodes, 2002 tot 2006 en van 2006 tot 2010 wethouder voor GroenLinks geweest in diezelfde stad. Daarvoor werkte ze onder meer als beleidsadviseur bij de FNV. Lenie is sinds 2010 wethouder van Jeugd, Welzijn en Zorg van Groen Links  in de gemeente Eindhoven. Haar portefeuille bestaat uit: Welzijn / WMO, Armoedebeleid Gezondheidszorg, Jeugdbeleid, Primair en voortgezet onderwijs / voor-schoolse educatie / SPIL, Diversiteit / inburgering, Dierenaangelegenheden.

 

Jos Dijkmans
Joswebsite'12Jos Dijkmans is al 32 jaar arts, waarvan 4 jaar als tropenarts (Tanzania) en 23 jaar huisarts. Tevens is Dijkmans opleider huisartsen en verbonden aan de Universiteit van Nijmegen. Momenteel is Dijkmans werkzaam in Eindhoven en verbonden aan huisartsenpraktijk Engelsbergen. In zijn huidige praktijk is sprake van veel ouderen problematiek. De praktijk Engelsbergen maakt samen met de praktijk Hoogbergen deel uit van het eerstelijnszorg samenwerkingsverband Gestel-Centrum-Strijp. De praktijken zijn aangesloten bij “De Ondernemende Huisarts (DOH)”.

Inzet van deze samenwerking is het streven om kwalitatief goede huisartsenzorg te bieden die makkelijk toegankelijk is voor alle patiënten. Binnen de zorggroep DOH is Dijkmans aandachtshuisarts voor nierproblematiek binnen de chronische zorg voor diabeten  en hart-vaat ziekten. De praktijk is geaccrediteerd door het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG).

 

Jolanda van der Heijden
Jolanda van der HeijdenJolanda van der Heijden is sinds 1996 ambulant hulpverlener bij Combinatie Jeugdzorg. Jolanda is afgestudeerd als Jeugdwelzijnswerker aan de Fontys Hogeschool te Eindhoven. Ze heeft veel ervaring opgedaan in complexe gezinssystemen, is deskundig op het gebied van autisme en aanverwante stoornissen, geeft workshops over gespreksvoering met ouders, het signaleren van kindermishandeling en autisme. Jolanda is secretaris van de Pedagogische Adviesraad en maakt deel uit van een ontwikkelteam over professionalisering van de jeugdzorgwerker.

Daarnaast is Jolanda werkzaam bij de Gemeente Cranendonck met als doel de deskundigheid van het lokale hulpaanbod en van de scholen te bevorderen. Dit laatste met het streven dat de verwijzing naar gespecialiseerde jeugdzorgaanbieders afneemt.

 

Gespreksleider:  Wethouder Staf Depla (Financiën, Organisatie & Spoorzone)

cid71307_fullimage_Depla-web

Staf Depla was van 2000 tot 2010 lid van de Tweede Kamerfractie van de PvdA. Daarvoor werkte hij als programmaleider onder meer bij de Dienst Landelijke gebieden en bij het Ministerie VROM. Staf Depla heeft Cultuurtechniek gestudeerd aan de Landbouwuniversiteit Wageningen.  Zijn Portefeuille bestaat uit: Financiën, Organisatie / personeel, Bedrijfsvoering / ICT, Minder regels / goed geregeld, Inkoop, Toezicht en handhaving (beleid) en Project Spoorzone.

 

Waar?

U bent vanaf 19.30 uur (inloop 19.00u) van harte welkom in de Pastoor van Arskerk, Sint Philomenastraat 11, te Eindhoven.

Ward Overeem

Ward Overeem

Mijn naam is Ward Overeem, lijst 1 plaats 8. Raadslid voor onze prachtige gemeente Eindhoven en kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Op dit moment ben ik werkzaam bij Metechnica BV als landelijk arbeidsmarktcoach en eigenaar van Bureau Re-Ward. Verder ben ik betrokken inwoner van Eindhoven en zet ik mij graag in voor

Meer over Ward Overeem