Door Frank Depla op 11 juli 2016

Nieuwtjes uit de fractie

Toegankelijkheid van de stad voor iedereen, met of zonder beperking.

Bij projecten in de openbare ruimte gaat er nog al eens wat fout. Zuilen worden geplaatst bij een bushalte  op plekken waar juist een blinde zijn/ haar weg moet vinden. Recentelijk heeft een vrijwilligster een lijst aangeleverd van zeker 70 plekken waar het e.e.a niet goed is uitgevoerd. Hoe zorgen we nu dat het direct goed gaat? En daarmee ergernissen worden voorkomen en geld wordt uitgespaard. Na vragen van de PvdA heeft de wethouder toegezegd om met Platform Gehandicapten Eindhoven om de tafel te gaan zitten om dit op te lossen.
Bushaltes voor ouderen niet zomaar schrappen.
In december neemt een nieuwe busmaatschappij de zogenaamde ‘concessie’ over vd huidige busmaatschappij. Veel goede dingen zijn afgesproken over wat de nieuwe busmaatschappij moet leveren. Bijvoorbeeld: schonere bussen. Maar ook een belangrijk uitgangspunt is “vraaggericht vervoer”. Wat ons betreft hoort daar ook goede bereikbaarheid van verzorgings-en verpleeghuizen. We ontvingen berichten van verontruste bewoners dat de bushaltes voor de Kronenhoef en de Eerbrand dreigen te verdwijnen.

We hebben hierover vragen gesteld aan de wethouder. Klik hier voor de vragen.
Wijkagenten horen op straat en niet achter het bureau
Einde mei verscheen in het ED dat de norm van 80% in de wijk in vele plaatsen in Nederland niet word gehaald. Geldt dit ook voor Eindhoven? De PvdA heeft zowel lokaal als landelijk altijd het belang van de wijkagent benadrukt, het zijn de ogen en oren in de wijk t.a.v. de veiligheid, ze kunnen veel misdrijven voorkomen en aanzet geven tot een oplossing hiervan. Juist omdat ze ook in goed contact staan
met de bewoners. We hebben hierover vragen gesteld.
De antwoorden stellen ons gerust: Eindhoven haalt net niet de norm, namelijk 78%. Waarbij ook nog kan worden meegenomen dat de meeting is gedaan juist in een periode met veel evenementen. ( de suggestie in de krant  was dat de agenten wel op evenementen worden ingezet , maar niet de wijk. Dat geldt dus niet voor Eindhoven). Wel is het zo dat door een hoger  ziekteverzuim in Noord Eindhoven  de norm in Woensel niet wordt gehaald,  terwijl in zuid Eindhoven dit wel wordt gehaald. We zullen navraag doen wat hier aan gedaan gaat worden.
Toegankelijkheid in de Sport, ook bij de Eindhovense marathon
Meedoen is belangrijk, handbikers willen graag meedoen aan de Eindhovense marathon. Dit is afgehouden door het organiserende bureau Galazo. Met veiligheid als argument. Begrijpelijk, maar wat is dan wel mogelijk? We hebben de wethouder gevraagd dit aan de orde te stellen bij Galazo. Inmiddels heeft overleg plaats gevonden en worden de handbikers uitgenodigd om in gesprek met Galazo te kijken wat wel mogelijk is.
Frank Depla

Frank Depla

Ik ben Frank Depla (1963). Geboren getogen in Stratum. Nu al weer enige tijd woonachtig in Gestel en geruime tijd actief geweest voor de PvdA Eindhoven als raadslid. Nu probeer ik waar kan mensen te ondersteunen vanuit mijn rol als coordinator van het Ombudsteam. Wat mij motiveert is onrechtvaardige situaties aanpakken.  Bijvoorbeeld bewoners die vastlopen

Meer over Frank Depla