Door Frank Depla op 2 oktober 2014

Mobiliteit

De PvdA zal ook de komende periode staan voor een bereikbare stad die ook leefbaar blijft. Dat maakt dat we het gebruik van de fiets en het openbaarvervoer zullen blijven stimuleren. Niet alleen wat betreft investeringen, maar ook hoe zaken worden uitgevoerd.

Twee zaken waar de PvdA zich weer recentelijk hart voor heeft gemaakt zijn:

Rotonde Beemdstraat en Kasteellaan
Deze rotonde is er gekomen in de reconstructie van de Beemdstraat.
Naar aanleiding van signalen van bewoners, en op Facebook maakten wij op dat het daar nog steeds niet veilig is voor overstekende fietsers. We hebben hiervoor opnieuw aandacht gevraagd. Inmiddels zijn er weer nieuwe maatregelen genomen, maar de vraag is of dit genoeg is. De PvdA heeft aangedrongen om opnieuw met belanghebbenden en deskundigen om de tafel te gaan zitten om te bekijken of de rotonde veiliger kan voor fietsers.

Velomoves elektronische fietsenstalling (deel ….)
Jazeker, u weet wel, die grijze bakken overal in de stad. Regelmatig spreken ‘nieuwe’ Eindhovenaren ons aan wat die grijze bakken met die sleuven betekenen in deze stad, Design of schroot? Juridisch getouwtrek zorgt er voor dat deze niet bruikbare elektronische fietsenstallingen nog steeds niet uit het stadszicht zijn verdwenen. Maar belangrijker, goede, veilige en bruikbare elektronische stallingen hebben we nog niet terug. Terwijl een veilige fietsenstalling juist in een stad als Eindhoven met een hoog aantal diefstallen van groot belang is. De PvdA heeft wederom vragen gesteld aan de wethouder wat de stand van zaken is en of het geld dat we terugkrijgen als gemeente wordt geïnvesteerd in veilige stallingen die wel werken.

Frank Depla
Raadslid Fractie PvdA

Frank Depla

Frank Depla

Ik ben Frank Depla (1963). Geboren getogen in Stratum. Nu al weer enige tijd woonachtig in Gestel en geruime tijd actief geweest voor de PvdA Eindhoven als raadslid. Nu probeer ik waar kan mensen te ondersteunen vanuit mijn rol als coordinator van het Ombudsteam. Wat mij motiveert is onrechtvaardige situaties aanpakken.  Bijvoorbeeld bewoners die vastlopen

Meer over Frank Depla