Door Ellen Schoumacher op 14 oktober 2014

Maatschappelijke verkenning schuldhulpverlening

Elk jaar op 17 oktober is het de dag van de armoede. Een dag om stil te staan bij wie (over)leeft op een te krappe beurs. Ook in Eindhoven, want de situatie is schrijnend en een adequate schuldhulp is meer dan ooit hard nodig in Eindhoven.

Tijdens de algemene ledenvergadering (ALV) van de PvdA Eindhoven van 9 oktober heeft het PvdA ombudsteam het pamflet ‘Schuldhulpverlening in Eindhoven’ aangeboden aan de fractie. Ook in Eindhoven kampen veel huishoudens met een schuldenproblematiek. Dit alles was de aanleiding voor de PvdA Eindhoven om onderzoek te doen naar hoe de schuldhulpverlening binnen Eindhoven verloopt. Met een aantal vrijwilligers zijn wij begin september in gesprek gegaan met mensen en organisaties die zich bezig houden met schuldhulpverlening. Zo bezochten wij medewerkers van woningbouwcoöperaties, werkgevers, verslavingszorg, vrijwillige (zelf) hulpdiensten, WIJeindhoven, een bewindvoerder en ervaringsdeskundigen.

De uitkomsten van deze maatschappelijke verkenning zijn verwerkt samen met aanbevelingen tot dit pamflet. Er is een duidelijke boodschap naar de landelijke- als lokale politiek: “Schuldhulpverlening in Eindhoven, het kàn en moet beter!”

Het pamflet geeft een goed beeld waar de organisaties die hebben meegewerkt aan deze maatschappelijke verkenning, tegen aan lopen. Wat zij belangrijk vinden voor hun cliënten en waar zij mogelijke oplossingen zien.

In het coalitieakkoord hebben we afgesproken dat Eindhoven de stad is waar iedereen mee doet. Deze tweede snelheid van onze stad kunnen we niet negeren en daarom moeten we de strijd tegen armoede steunen. Daarom is het goed dat er aandacht is voor deze mensen die elke dag weer strijden voor een stukje bestaansrecht. Laten we samen armoede uit de stad verbannen! “Schuldhulpverlening in Eindhoven, het kàn en moet beter!”

Klik hier voor het Pamflet schuldhulpverlening Eindhoven (3)

Lees ook het opinie-artikel dat Ellen schreef en geplaatst is in het Eindhovens Dagblad.

Ellen Schoumacher

Ellen Schoumacher

Geboren in 1965 in Woensel, groeide ik op als jongste van zes in een traditioneel gezin. Mijn vader werkte bij de DAF en mijn moeder zorgde voor de kinderen. Ik woon met plezier in de Bloemenbuurt-Zuid in Stratum, heb een allerliefste vriend en ben een trotse oma. Door mijn eigen levenswandel weet ik hoe het is

Meer over Ellen Schoumacher