5 augustus 2016

Ledendemocratie

Door: Gerben Welling

Voor sociaaldemocraten ligt de interne democratie van de partij ons na aan het hart. Hoe kun je bereiken dat de leden van de partij maximaal hun invloed kunnen uitoefenen op het beleid en de keuzes die we maken? Die vraag is beantwoord en dat betekent dat er nogal wat veranderd is.

Naast het congres kent iedereen de afdelingsvergadering, de gewestelijke vergadering of de politieke ledenraad. Een veel minder bekend orgaan is de verenigingsraad. Stuk voor stuk organen waar afgevaardigden hun invloed konden uitoefenen. Echt gelukkig waren we hier niet mee.

Tot voor 2016 kenden we het systeem met afgevaardigden die per afdeling of gewest een, al dan niet gewogen, stem uitbrachten in de vergaderingen of het congres. Als afgevaardigde in het congres namens de afdeling Eindhoven heb ik dat altijd een ingewikkelde rol gevonden. Met welk mandaat zit je in het congres, namens wie breng je je stem uit? In het zware congres in Leeuwarden in 2013 (kinderpardon) voelde ik de druk heel erg. Hoe stem je over de moties? Tijdens het congres konden we gelukkig contact met enkele andere leden houden.

Naast de invloed waren ook de thema’s tijdens congressen ongemakkelijk. Talloze amendementen en moties (soms vele honderden) beheersten de vergadering. De details leidde af van de hoofdzaak van dat waar de PvdA mee bezig zou moeten zijn.

De PvdA heeft een aantal commissies gehad die de afgelopen jaren gewerkt hebben voorstellen voor het verbetreren van de ledendemocratie. Uiteindelijk is dit geborgd in de nieuwe statuten en heeft ieder lid een stem gekregen!

De eerste concrete ervaring hebben we opgedaan tijdens de politieke ledenraad van juli 2016. Hoe werkt het? Leden kunnen moties indienen, andere leden kunnen vervolgens hun steun uitspreken vooa5a3c62b132057ed849eb3c3e216c925_normalr een motie. Die moties die gesteund worden door voldoende (>100) leden komen in aanmerking voor een stemming in het congres of politieke ledenraad. Met deze werkwijze willen we de inspraak van leden vergroten en tegelijk  ook de gedetailleerde moties terug brengen.

Tijdens het congres in februari 2016 konden we voor het eerst stemmen met de moderne partij-app (zonder app tel je niet meer mee tegenwoordig J). Thuis, of elders, konden leden de vergadering volgen en stemmen. De eerste ervaringen zijn hoopvol, enkele honderden leden stemden mee.

Ter voorbereiding op het landelijke congres gaan de gewesten voortaan een voor-congres organiseren. Brabant organiseert een eigen congres, hier worden moties geschreven die ingediend worden op het landelijke congres. Het eerste voor-congres voor Brabant staat gepland voor zaterdag 5 november 2016. In dit congres staat het concept verkiezingsprogramma centraal. Noteer deze datum dus alvast in je agenda.

De invloed van individuele leden kan alleen tot zijn recht komt als leden toegang hebben tot andere leden. Ik heb er nog geen beeld bij hoe individuele leden dit voor elkaar gaan krijgen? Politiek bedrijven is immers meerderheden creëren. Hoe dat vorm krijgt is nog onduidelijk. Zelf verzamel ik nu e-mail adressen van de leden waarmee ik e-mail. Zo bouw ik een digitaal netwerk op en kan daarmee steun voor moties verzamelen. Naast digitale afstemming biedt ook de afdelingsvergadering in Eindhoven een mooi moment  om meer leden achter jouw motie te krijgen. Dus als je je ideen hebt: laat van je horen!

De ledendemocratie gaat de komende jaren verder vorm krijgen. Ik vind het spannend om te zien of we de doelen bereiken; meer leden betrokken bij de koers van de PvdA en gelijk minder details. Gaan congressen niet te hoog over? Het congres is immers ook een ontmoetingsplek voor alle leden. Hoe het ook uitpakt: de bal ligt nu bij de leden!