Door Arnold Raaijmakers op 9 juli 2016

Jaarrekening 2015

De bespreking van de jaarrekening is jaarlijks een van de belangrijkere onderwerpen op de agenda van de Raad. Immers op basis van de jaarrekening beoordelen we de prestaties over het voorgaande jaar. Dit jaar was het rekeningresultaat ruim 15 miljoen positief, oftewel voor het vijfde jaar op rij heeft de Gemeente Eindhoven zwarte cijfers geschreven. Maar er is natuurlijk veel meer te zeggen over de prestaties van de gemeente Eindhoven in 2015.
Toch kunnen we dit jaar niet spreken van een eenvoudig proces rondom de jaarrekening. Immers de drie grote decentralisaties in combinatie met de reorganisatie in het ambtelijk apparaat (een verlaging van het aantal medewerkers met bijna 400 man) hebben veel druk gelegd op onze organisatie en de stad. Tijdens deze enorme ‘verbouwing van de winkel’ is de spreekwoordelijke verkoop wel gewoon doorgegaan. Daarvoor verdient iedereen die hier bij betrokken is geweest een groot compliment. De keerzijde is dat er hier en daar wel iets is blijven liggen of nog niet helemaal 100% op orde is. We realiseren ons als PvdA, hoe vervelend ook, dat dit onvermijdelijk is.
Het proces rondom de jaarrekening 2015 is dus anders gelopen dan we gewend waren de afgelopen jaren. En waarschijnlijk krijgen we geen goedkeurende verklaring van onze accountant EY, maar een verklaring met een beperking.
De oorzaak ligt in de financiële afwikkeling binnen het Sociaal Domein. Als PvdA nemen we dit voor lief in het eerste jaar, omdat de PvdA de inwoner centraal zet, zeker de kwetsbare Eindhovenaar die hulp nodig heeft. We willen dus niet dat de WIJ-generalist op pad gestuurd wordt met een bezuinigingsopdracht maar dat hij of zij op basis van expertise echt aan de slag gaat met de hulpvraag van onze inwoner. We hebben er wel bij verteld dat dit natuurlijk geen financiële vrijbrief is, maar dat het wel een ‘leitmotiv’ voor de organisatie moet zijn de komende periode.

Als aanvullende punt heeft de PvdA onder andere nog aandacht gevraagd voor de toegankelijkheid van de openbare ruimte. De nieuwe ‘inclusie-agenda’ dwingt ons nog scherper te zijn of iedere Eindhovenaar, met of zonder beperking, mee kan doen. Ook op straat, bijvoorbeeld bij de opstapplaats van een bus en andere plekken in de openbare ruimte. Recent heeft een vrijwilliger een lijst opgesteld met meer dan 80 geconstateerde fouten en voorstellen voor verbeteringen. De PvdA dringt er op aan dat deze punten snel opgepakt worden. En, in het kader van voorkomen is beter dan genezen, de vraag aan het college gesteld om in overleg te gaan met het Platform Gehandicaptenbeleid Eindhoven om de toegankelijkheid in de openbare ruimte aan de voorzijde te regelen en hier ook budget voor vrij te maken. Onze wethouder Yasin heeft toegezegd dit op te pakken en voor de begroting (oktober van dit jaar) terug te komen bij de Raad met een plan van aanpak.

De definitieve vaststelling van de jaarrekening zal waarschijnlijk pas na het reces plaatsvinden. En dan zijn we bijna alweer toe aan de begroting voor 2017 tot en met 2020! Het gaat snel.

Arnold Raaijmakers

Arnold Raaijmakers

Als raadslid heb ik bijgedragen aan een stad die levendiger, socialer en sterker is geworden. Om dat te bereiken moeten er in de politiek keuzes gemaakt worden. Dat is niet altijd eenvoudig en soms zelfs onplezierig. Daarom moet je als Raadslid altijd het eerlijke verhaal vertellen. En het gesprek durven aangaan met alle betrokkenen. Dat

Meer over Arnold Raaijmakers