Door Mieke Verhees op 6 mei 2016

In memoriam: Tiny Honing

Afgelopen maandag is Tiny Honing overleden. Na een vervelend ziekbed en twee zware operaties leek hij weer op te krabbelen. Hoewel verzwakt, was hij weer enkele uren per dag aan het werk bij de griffie en weer zichtbaar in de raadszaal.

Tot we, heel plotseling en onverwacht, het bericht kregen dat hij weer was opgenomen in het ziekenhuis. Het ging niet goed met hem. Dat heeft maar enkele weken geduurd. Nog veel plotselinger kwam het bericht van zijn overlijden. Tiny was, zolang als ik  in de raad zit (sinds 2006) commissiesecretaris en daarmee grote steun en toeverlaat voor raadsleden. Tiny was het historisch besef. Tiny was de ‘harde schijf’.

Was je op zoek naar oude documenten, gespreksverslagen of toezeggingen? Geen nood, Tiny hielp je uit de brand.

Tiny was al zo lang werkzaam bij de gemeente, dat hij je altijd kon vertellen over de context van een in het verleden genomen beslissing. Of over ‘gedoe’ rondom een dossier. Of over de totstandkoming van een voorstel. Kortom: over zaken die soms belangrijk zijn om iets te begrijpen, maar die je in de verslaglegging niet terug zult vinden. En die enorme bron van kennis en wijsheid zijn we nu kwijt.

Wij zullen Tiny daar om missen. Maar ook om zijn humor, zijn rust en zijn vriendelijke ondersteuning.

We wensen zijn zoon Bart, familie, vrienden en zijn collega’s bij de griffie heel veel sterkte toe.

Mieke Verhees

Mieke Verhees

Mieke Verhees

Raadsfuncties • Fractievoorzitter PvdA • Lid van het presidium • Duo voorzitter raadscommissies • Waarnemend voorzitter van het presidium tevens tweede waarnemend voorzitter van de raad • Lid raadswerkgroep Raadsverkenning • Lid raadswerkgroep Veiligheid • Lid raadswerkgroep Nieuwe Ruimte • Lid van de raadscommissie Financiën en Bestuur • Lid van de raadscommissie Ruimte en Vastgoed

Meer over Mieke Verhees