Door Frank Depla op 9 december 2015

Ijsbaan een toekomst? De PvdA vindt van wel!

Na veel tumult en een veel ijssportliefhebbers die de gemeenteraad overtuigde dat er kansen zijn voor de ijsbaan, ligt er dan nu ook een rapport welke mogelijkheden ziet om de ijsbaan “bedrijfsmatig en maatschappelijk perspectief”.

Nieuwe mogelijkheden
De PvdA is met name blij dat de stad en ijsport verenigingen hebben laten zien dat niet alle mogelijkheden op tafel lagen toen de wethouder van sport besloot de ijsbaan te willen sluiten. Concreet een voorbeeld: de TU werkt nu aan een plan waarmee straks veel energie kan worden bespaard, en dus ook geld. Waarom was dat nu niet eerder gedaan?
Op die vraag kregen we niet echt een antwoord vd wethouder dinsdagavond in de gemeenteraad. Maar er staat nu wel een wethouder die er harder aan gaat trekken dan dat ze voorheen deed om de ijsbaan open houden.
Toch geeft het ” regieteam” aan dat een ijsbaan niet zonder extra bijdrage vd gemeente valt te exploiteren.
Maar volgens het zelfde ” regieteam” kan het voor een aanzienlijk lager bedrag .

Criteria en beheervorm
In welke vorm zou een ijsbaan beter kunnen worden geexploiteerd? De conclusie is dat privatisering of een stichting een betere opties is dan dat de ijsbaan door de gemeente wordt geexploiteerd.

Stichting
De pvda heeft uitgesproken dat haar voorkeur ligt bij een stichting.
Wij zijn overtuigd dat het publieke belang dat beter wordtbewaakt.
Denk aan de toegankelijkheid wat betreft tijden voor ijssportverenigingen of andere breedtesporters. Je hebt wat aan een publieke ijsbaan wanneer verenigingen ook op de juiste tijden terecht kunnen.
Maar denk ook aan het vaststellen van tarieven.
Daarnaast geven de ijsportverenigingen aan dat ” handjes ” beter kunnen worden geleverd bij een dergelijke vorm.
Tenslotte, niet onbelangrijk, het geld wat overblijft kan ook weer worden geïnvesteerd in de ijssport.

Hoe gaan we dit betalen?
De wethouder heeft aangegeven dat binnen de sportbegroting het extra geld wordt gevonden.
De PvdA heeft hieraan toegevoegd dat hierbij de tarieven niet mogen stijgen , behoudens de inflatie. Dit heeft de wethouder nog eens bevestigd.
Zeker niet nu we dit jaar – op initiatief vd PvdA- hebben gezorgd dat voor het eerst de tarieven op 0 blijven, los van de eventuele inflatie

Vervolg
Er zijn nu om in ijshockey termen te spreken 2 periodes gespeeld, deze 2 waren niet de beste periodes, maar de derde periode is aangevangen en je ziet dat wethouder met een nieuwe taktiek en nieuw materiaal al beter is begonnen! We verwachten uiteindelijk dat ze de wedstrijd weet te kantelen zodat de uieindelijk winnaars de ijsporters zijn uit onze stad.

Frank Depla

Frank Depla

Ik ben Frank Depla (1963). Geboren getogen in Stratum. Nu al weer enige tijd woonachtig in Gestel en geruime tijd actief geweest voor de PvdA Eindhoven als raadslid. Nu probeer ik waar kan mensen te ondersteunen vanuit mijn rol als coordinator van het Ombudsteam. Wat mij motiveert is onrechtvaardige situaties aanpakken.  Bijvoorbeeld bewoners die vastlopen

Meer over Frank Depla