15 april 2015

Hoe nu verder met de banken?

100.000 euro is toch een cadeautje gebleken, ook voor de PvdA.

Achteraf moeten we blij zijn met de 100.000 euro salarisstijging die de top van ABN zich toekende. Stel je voor dat dit niet gebeurd was, dan hadden we er niet zo uitgebreid over kunnen praten. Dan was ons bijna de kans ontnomen om echt na te denken over banken en was ABNAMRO stilletjes naar de beurs gegaan alsof er niets aan de hand was.

Maar alle gekheid op een stokje. Ik geloof er niets van dat het afzien van de hogere salarissen echt gemeend is. Krokodillentranen werden geplengd. Deze mensen leven op een andere planeet, ze zijn los van de echte wereld. Ik ben blij met de harde, duidelijke woorden die Henk Nijboer en Jeroen Dijsselbloem gebruikten.

Velen van ons hebben Tegenlicht of De Wereld Draait Door gezien, of hebben het boek van Joris Luyendijk gelezen over de banken. Over dit beeld moeten we ons zorgen maken. Ik vraag me af of ze wel de intentie hebben echt gezond te willen worden en bereid zijn hun maatschappelijke rol op te pakken?

De verleiding is groot om vandaag snelle uitspraken te doen dat ABNAMRO niet naar de beurs moet, het is net zo verleidelijk om te zeggen dat deze bank geen nutsbank moet worden omdat het een zakenbank is.

Op de politieke ledenraad hebben we namens de afdeling een motie ingediend.

Deze motie is zonder stemming integraal overgenomen door het partijbestuur.

Integrale tekst motie

De politieke ledenraad, bijeen op 11 april 2015 in Nieuwegein,

Constaterende dat:
– de overheid ABN AMRO en SNS heeft moeten redden van een faillissement en de andere banken met staatsteun overeind heeft moeten houden;
– dat dit de samenleving veel geld heeft gekost en dat een herhaling daarvan moet worden voorkomen;
– de exorbitante salarisverhoging bij ABN AMRO maar ook bij ING laten zien dat bankiers blijkbaar nog niets geleerd hebben en er terecht veel maatschappelijk verzet is tegen dit gedrag in bancaire sector

Overwegende dat:
– vanuit verschillende hoeken is gewezen op de risico’s van herhalingen van problemen voor banken zoals in 2008;
– er dus nog forse stappen moeten worden gezet om de bancaire sector weer gezond en dienstbaar aan de samenleving te maken;
– dat vanuit de samenleving de roep klinkt om een diverse bancaire sector met verschillende soorten banken.

Roept de Tweede Kamerfractie en de minister van Financiën op om:
– een sociaal democratische visie te ontwikkelen op de rol van de banken in de samenleving;
– en daarin nadrukkelijk de mogelijkheden voor het creëren van een nutsbank mee te nemen.

Gerben Welling