19 augustus 2013

Herinnering oproep sollicitaties gemeenteraadsverkiezingen 2014

In maart 2014 zijn er weer gemeenteraads-verkiezingen. De voorbereidingen hiervoor zijn we inmiddels met veel enthousiasme gestart. Voor de periode 2014-2018 zijn we op zoek naar kandidaat-gemeenteraadsleden voor onze mooie stad. Interesse? In dit artikel vindt u alle informatie over de procedure. Let op! de sollicitaties moeten voor 1 september binnen zijn.

Via onderstaande links treft u de documenten aan ten aanzien van de gemeenteraadsverkiezingen van 2014.

Oproep gemeenteraadsverkiezingen 2014 In dit document treft u de gegevens en procedure aan voor het (kandidaats) raadslidmaatschap namens de PvdA Eindhoven Oproep Profielschets raadslid Voorwaarden Sollicitatieprocedure

Opdracht kandidaatsstellingscommissie 2014 In dit document treft u de volgende thema’s aan die geformuleerd zijn voor de kandidaatstellingscommissie. Opdracht Lijst Werkwijze Inhoud Evenwicht Sollicitatieprocedure

Formulier interne bereidverklaring kandidaatstelling gemeenteraad Tevens treft u in dit document een invulformulier met voorwaarden en de Gedragscode van de Partij van de Arbeid aan.