De PvdA Eindhoven hartje de Dag van de leraar

5 oktober 2018

Vrijdag 5 oktober is het de dag van de leerkracht. Met onze hartenactie spreken we onze waardering voor de leraren uit en steken we ze een hart onder de riem! Het beroep van een leraar gaat namelijk niet over rozen. Recentelijk is wel geld ontvangen om de enorme werkdruk in de klas te verlichten (werkdrukakkoord, concreet 155 per leerling)) maar het salaris blijft nog steeds achter ten opzichte van het voortgezet onderwijs. Het gat dichten tussen salarissen in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs is belangrijk om werken in het po aantrekkelijk te maken en te voorkomen dat de huidige leraren een overstap maken naar het bedrijfsleven. Ook is het essentieel dat de instroom op pabo’s groter wordt om er voor te zorgen dat er ook in de toekomst genoeg leraren zijn om kwalitatief goed onderwijs te kunnen bieden aan alle leerlingen.

Wat doet de PvdA

De Pvda vindt onderwijs enorm belangrijk en is van mening dat je zeker moet kunnen zijn- van een goede leraar voor de klas. We willen investeren in het vak van leraar en docent om het beste onderwijs mogelijk te maken. Wij willen dat leerkrachten meer ruimte en tijd geven om les te geven vanuit hun professionaliteit en passie, en ook meer waardering en een betere beloning. Daarvoor knokt onze fractie in de Tweede Kamer.

Lokaal blijven we de leerkrachten  steunen waar dat kan én vandaag met een letterlijke hart onder de riem!