Groot draagvlak onder reizigers voor leefbaarheidsfonds Eindhoven Airport

18 maart 2018

De gemeenteraad van Eindhoven heeft afgelopen week ingestemd met een motie van Groen Links en de PvdA om het leefbaarheidsfonds van de luchthaven met extra geld te vullen. U heeft er misschien iets over gelezen in de media?

Ons voorstel is om het vliegticket één euro duurder te maken en dit geld te gebruiken om het leefbaarheidsfonds te vullen. Hiermee kunnen leefbaarheidsmaatregelen in de directe omgeving van Eindhoven Airport worden betaald, zoals isolatie van woningen en andere groene maatregelen.

Vandaag hebben we een kleine enquête afgenomen onder reizigers op Eindhoven Airport. Wat vinden ze van het plan? Zijn ze bereid te betalen? We hebben ongeveer 50 reizigers gesproken vandaag. De uitslag is duidelijk. Ruim 90% is zonder meer bereid om 1 euro extra te betalen. Enkele quotes ter onderbouwing waren “goed idee, doe dit ook meteen bij Maastricht Airport”,, “prima maar dan wel integraal verwerkt in de ticketprijs, geen vrijblijvende keuze” en “voor een euro heb je nog geen pakje kauwgom, dat kan dus geen probleem zijn”.

Ongeveer 10% was geen voorstander van die ene euro. De motivatie hiervoor was divers. Een taxichauffeurs gaf aan “hoe meer mensen vliegen, hoe beter dat is voor mijn business”. Iemand anders vond “die ene euro volstrekt onvoldoende, want er is veel meer nodig”. Er waren ook mensen die het een sympathiek plan vonden, maar die vonden dat de kosten betaald moeten worden door de overheid, dan wel door de vliegtuigmaatschappen. Een paar mensen gaf aan niet bereid te zijn om een euro extra te betalen “omdat ze niet in de buurt wonen”. Met name deze laatste motivatie doet een sociaaldemocraat pijn; je bent immers niet alleen op de wereld en niet alles in het leven is terug te voeren op eigen belang.

De rode rozen vielen in goede aarde bij de mensen, die vakantiegangers kwamen ophalen. Een roos past mooi bij een warm welkom thuis.

Tot slot nog dank aan de vriendelijke bewakers van Eindhoven Airport die ons snel gespot hadden, maar geen bezwaar hadden tegen onze enquête.