11 maart 2014

Goed en betaalbaar wonen voor iedereen!

Iedereen moet goed en betaalbaar kunnen wonen in gemengde wijken, want gemengde wijken zijn leefbare wijken. In veel grote steden betaal je nu al gauw 1000 euro per maand voor een woning in de vrije sector. Dat is voor het gemiddelde gezin met een netto maandinkomen tot 2200 euro onbetaalbaar. Ongeveer honderd lokale PvdA-lijsttrekkers, waaronder Yasin Torunoglu en de Tweede Kamerfractie hebben de handen ineengeslagen met een tienpuntenplan voor de woningmarkt (pdf) dat maatwerk en betaalbaarheid voor iedereen mogelijk moet maken.

Leefbare wijken zijn wijken waar mensen een beter leven voor zich zien, wijken waar jong en oud, arm en rijk, hoog- en laagopgeleid prettig met elkaar wonen. Die menging staat onder druk. Steeds meer mensen met lage en middeninkomens verlaten de centra van de stad en gaan wonen in de buitenwijken. Op die manier blijft alleen de ‘happy few’ over in het centrum. Aan de andere kant zien we dat aan de randen van de stad eenzijdige wijken ontstaan waar juist veel mensen met lage en middeninkomens wonen. De rechtse partijen leggen zich hierbij neer. Ze willen nog verder het mes zetten in de sociale woningvoorraad. Wij kiezen voor een ongedeelde stad, de rechtse partijen kiezen voor tweedeling.

Vooral middeninkomens vallen nu tussen wal en schip. Daarom vindt de PvdA dat ook de middeninkomens recht moeten krijgen op sociale huur. De doorstroming van sociale naar vrije huur moet worden verbeterd door meer woningen te bouwen die betaalbaar zijn voor de lage- en middeninkomens. Alle nieuw te bouwen woningen moeten bovendien energieneutraal zijn. Hiermee worden de woonlasten lager en het is beter voor het milieu.

Ook wil de PvdA dat de totale woonlasten voor een nieuwe huurwoning  in de sociale huursector per maand niet boven de liberalisatiegrens uitkomen.  Gemeenten moeten zorgen dat woningcorporaties meer gaan bouwen, door een sociale grondprijs te rekenen en een fikse verlaging van de bouwleges in te stellen. Hierdoor komt de doorstroom op gang en spelen we sociale huurwoningen vrij voor mensen die deze echt nodig hebben.

De PvdA wil ook maatwerk bieden in huurcontracten. Starters krijgen een steun in de rug met tijdelijke ‘doorstroomcontracten’. Huurders worden beter beschermd door tijdelijke huurverlaging of het aanbieden van een goedkopere woning toe te staan bij plotseling inkomensverlies. Ook moeten woningen voor ouderen met voorrang aangepast worden, zodat ouderen daadwerkelijk langer zelfstandig kunnen blijven in de hun zo vertrouwde omgeving. De PvdA pleit ervoor om alle financiering vanuit gemeentes, corporaties en verzekeraars  die hiermee samenhangt, te bundelen tot één budget.

Door maatwerk te bieden zorgt de PvdA voor een stad met goede en betaalbare woningen voor iedereen en voorkomen wij een tweedeling in de stad.