Gemoedelijk Genderdal

18 februari 2018

Het is nog rustig op zaterdagochtend 17 februari om 11 uur in Genderdal. We bezoeken de zuidwestkant van de wijk tussen de drukke Karel de Grotelaan en het afwateringskanaal. Dit gedeelte met de zogenaamde Airey-woningen is een karakteristiek voorbeeld van de wederopbouw na WO II. Genderdal is gebouwd in de periode 1945-1959. In hoog tempo moesten nieuwe huizen verrijzen. De afgelopen jaren is in de wijk veel gerenoveerd. Zo zijn o.a. de rijtjeswoningen energievriendelijker gemaakt en de gevels gereinigd. De drie Airey-flats aan de Karel de Grotelaan zijn gesloopt en hebben plaatsgemaakt voor 2 duurzame appartementencomplexen en een 15-tal rijtjeswoningen.

In onze wens om bewoners te spreken, moeten we vaak aanbellen om opengaande deuren te vinden. Maar de mensen die open doen, zijn hartelijk en vriendelijk. De meesten typeren hun buurt als rustig en gemoedelijk, soms een beetje te stil. De oudere mensen die we spreken, wonen vaak al decennia in de wijk, zijn tevreden en zeggen bij hun buren terecht te kunnen als er iets is. In het nieuwbouwgedeelte zijn wat klachten over snelheidsovertredingen op de Karel de Grotelaan en teleurstelling over het falen van een gemeenschappelijke achtertuin. In de hele wijk wijzen bewoners op het grote aantal inbraken, in auto’s en woningen. Misschien zien we daarom zo vaak de politie voorbij komen tijdens onze canvasactie? En als die dan toch de buurt in de gaten houdt, kan er dan ook wat strenger op overlast van hondenpoep worden gelet? Tot slot horen we de wens voor wat meer (speel)voorzieningen voor kinderen en jongeren.

Dank aan alle wijkbewoners die de moeite namen om met ons in gesprek te gaan.

Namens het PvdA wijkactieteam

Ria Otten, lijstduwer en initiatiefnemer Rooie Vrouwen 040