Door Ward Overeem op 23 juni 2016

Geen jaarlijkse herindicatie voor mensen zonder perspectief op herstel

Dit is in het kort de inhoud van de motie die ik gemaakt had en namens de fractie van de PvdA samen met de partijen SP, VVD, BBL, OAE en de CU afgelopen dinsdag tijdens de raadsvergadering indiende. Ieder jaar moeten mensen die chronisch ziek of ernstig gehandicapt zijn opnieuw gekeurd worden. Dit terwijl er medisch geen verbetering te verwachten is. Daarom ben ik blij dat de boodschap goed bij wethouder Richters in aangekomen en zij aan de slag gaat om voor maatwerk en een structurele vermindering van de indicatiedruk te zorgen.

Onrust, stress en frustratie
Afgelopen dinsdag heb ik in mijn betoog het volgende aangegeven: “Het ieder jaar weer opnieuw geïndiceerd worden heeft een enorme impact bij de zorgvrager en haar omgeving. Stel je eens voor: ieder jaar opnieuw gekeurd worden, weer dezelfde informatie en zorgplannen moeten aanleveren. Dat zorgt voor onrust, frustratie, stress en zelfs angst maar het kost ook nog eens veel spaarzame energie, terwijl je weet dat je situatie eerder verslechtert dan verbeterd.”

Wethouder heeft motie omarmd
Wethouder Richters heeft de motie omarmt en start overleg met WIJeindhoven. Generalisten krijgen zo de mogelijkheid om in principe direct maatwerkindicaties af te geven. Na de zomer komt de wethouder terug met een evaluatie en geeft zij concreet aan bij hoeveel mensen al een maatwerkindicatie is afgegeven.

Motie ‘Zuinig op Mensen’
De PvdA heeft eerder in september 2014 dankzij collega Hafid Bouteibi met de motie ‘Zuinig op Mensen’ er al voor gezorgd dat bewoners van Fokuswoningen (mensen met lichamelijke beperkingen die zelfstandig maar met dagelijkse ondersteuning zoveel mogelijk zelfstandig kunnen wonen) nu een indicatie voor huishoudelijke hulp hebben gekregen van 20 jaar. De motie van afgelopen week is hier een vervolg op maar dan voor alle mensen in de stad zonder perspectief op herstel of ontwikkeling en die levenslang gebruik moeten maken van ondersteunende begeleiding.

Over wie hebben we het dan: ouders die de zorg voor hun zeer ernstig verstandelijke en lichamelijk gehandicapte kind op zich nemen, onze inwoners met zware lichamelijke beperkingen benoemd in de unaniem aangenomen motie ‘Zuinig op mensen’. Maar ook bijvoorbeeld mensen met een progressieve ziekte zoals Huntington. Ik ben er van overtuigt en heb er vertrouwen in dat de Generalist van WIJeindhoven precies weet over welke groep we spreken.

Tevens is de motie een mooie aanzet voor het bespreekbaar maken van het beleid rondom indicaties. Zorgrijk en regelarm.

Ward Overeem
Raadslid PvdA

Ward Overeem

Ward Overeem

Mijn naam is Ward Overeem, lijst 1 plaats 8. Raadslid voor onze prachtige gemeente Eindhoven en kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Op dit moment ben ik werkzaam bij Metechnica BV als landelijk arbeidsmarktcoach en eigenaar van Bureau Re-Ward. Verder ben ik betrokken inwoner van Eindhoven en zet ik mij graag in voor

Meer over Ward Overeem