21 november 2013

Format Amendementen

AMENDEMENT uiterlijk per indienen voor 28 november 13.00u. per mail.
Aan tinekebruijs@gmail.com

AMENDEMENT
Ingediend door:
naam

lidmaatschapnummer

De PvdA afdeling Eindhoven in vergadering bijeen op 30 november wijzigt de tekst van het concept programma PvdA Eindhoven 2014-2018

Bij wijziging van de tekst:

Tekst:
(Overnemen oorspronkelijke tekst:
met vermelding van hoofdstuk; paragraaf; zin)

wordt gewijzigd in:
(Aangepaste tekst)

Toelichting
Een amendement is een voorstel tot wijziging van de tekst van het programma: Een amendement moet zodanig geformuleerd zijn dat het mogelijk is om het direct in de tekst op te nemen.
De amendementen moeten voor de aangegeven datum digitaal aangeleverd worden en voorzien van naam en lidmaatschapsnummer anders kunnen ze niet in behandeling genomen worden. Mocht dit problemen opleveren dan graag van te voren contact; judithvandebelt@gmail.com of 0683998934

Bij elk amendement zal het bestuur een handhaven of een niet handhaven advies gegeven.
De amendementen worden in stemming gebracht.