Door Ellen Schoumacher op 10 juni 2016

Eindhovense Inclusie Agenda

Op 31 mei 2016 is op initiatief van Ellen Schoumacher van de PvdA Eindhoven een motie ingediend om te komen tot een Eindhovense Inclusie Agenda. Dit is een lokale uitwerking van het ‘VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap’. Tien partijen (van de elf) dienden deze motie mee in.  De wethouder heeft de motie omarmd zoals dat mooi heet. Ze gaat er mee aan de slag en komt in het najaar met een plan van aanpak. Om er zeker van te zijn dat de motie recht wordt gedaan, is de motie aangehouden zodat, als we niet tevreden zijn, alsnog de motie in stemming kunnen brengen.

De Verenigde Naties heeft tien jaar nodig gehad om het verdrag bekrachtigd te krijgen door de deelnemende landen, met name omdat het een veelomvattende inhoud heeft. Het gaat bij dit verdrag namelijk om toegankelijkheid in de breedste zin van het woord. Het VN-verdrag gaat verder dan alleen fysieke drempels voor rolstoelgebruikers, denk ook aan toegankelijkheid tot informatie en toegankelijkheid tot activiteiten. Mensen (jong en oud) met fysieke, verstandelijke, zintuiglijke en/of psychische beperkingen krijgen dezelfde kansen op het terrein van wonen, werken en leren als iemand zonder beperking. Toegankelijkheid wordt de norm, ontoegankelijkheid de uitzondering. Om tot de Eindhovense motie “Inclusie Agenda” te komen is er samengewerkt met Stichting PGE (Platfom Gehandicapten Eindhoven) die aangeeft erg blij te zijn met deze motie.  

Deze motie roept het college op iets te gaan doen wat eigenlijk vanzelfsprekend is en waar al van alles aan gedaan wordt. Maar het is nog lang niet genoeg. Want hoe ervaren mensen met een beperking in Eindhoven werkelijk hoe ‘inclusief’ de stad is? We zijn in Eindhoven goed op weg, waarbij de Inclusie Agenda helpt om de uitvoering van het VN verdrag op de agenda te houden. Steeds bij elke beslissing stil te staan of het bijdraagt aan de inclusieve stad. Of een nieuw te bouwen pand werkelijk toegankelijk is en belangrijker: ook bruikbaar is. Zo draagt deze motie bij aan een beleid waarbij Inclusie verankerd is in de Gemeente Eindhoven.

Het verdrag heeft geen tijd afgesproken waarbij een en ander gerealiseerd moet zijn. Deze motie is een stok achter de deur om er mee aan de slag te gaan. En wij kunnen met deze motie als raad het college hierop controleren.

De motie is mede-ingediend door tien van de elf politieke partijen van deze gemeenteraad.  Een belangrijk signaal dat de gemeenteraad inclusie serieus neemt en vindt dat het College daar pro-actief mee omgaat.

Laten we luisteren naar inwoners en organisaties om te inventariseren waar mensen met een beperking tegenaan lopen. Waarom zij niet volwaardig kunnen deelnemen aan de Eindhovense samenleving. En dáár dan iets aan proberen te verbeteren, zodat uiteindelijk in Eindhoven écht iedereen mee mag doen. Ook als je een bepaalde beperking hebt.

Zeg ja!

Deze film werd vertoond in de Raadzaal:   “Say Yes” uit de Belgische campagne voor Inclusie. http://www.youtube.com/watch?v=DZdIiEhjJkw&sns=em

De motie werd behandeld tijdens de Gemeenteraad van 31 mei 2016. Agenda punt 7. AcM1 “Inclusie Agenda” mede ondertekend door PvdA, BBL, GL, D66, CDA, VVD, OAE, CU, SP, LPF (via deze link in te zien)

Ellen Schoumacher

Ellen Schoumacher

Geboren in 1965 in Woensel, groeide ik op als jongste van zes in een traditioneel gezin. Mijn vader werkte bij de DAF en mijn moeder zorgde voor de kinderen. Ik woon met plezier in de Bloemenbuurt-Zuid in Stratum, heb een allerliefste vriend en ben een trotse oma. Door mijn eigen levenswandel weet ik hoe het is

Meer over Ellen Schoumacher