8 februari 2016

Een opinie over van alles

Door: Peter van den Baar
Ik las dat ons provinciebestuur met een royaal gebaar een stuk verantwoordelijkheid aan de gemeente wil overdragen. Ik dacht, zo zo, invloed van onze gedeputeerde? Ik weet nog dat Klaas de Vries als hoogste baas van de VNG, partijgenoot, oud-minister eens zei dat rijk en provincies alles aan de gemeenten kon overdragen behalve defensie.
Tja, na het fiasco van VVD-er Hoogervorst die de ziekenfondsen opdoekte, die marktwerking als “heilige opdracht” overal wilde invoeren, werd decentralisatie het medicijn van Rutte 1 en 2. Als het de macht van de vakbonden maar zou breken. De vakbondsbestuurders verdwenen uit de besturen van de zorgverzekeraars, uit de besturen van woningbouwcorporaties, ziekenhuizen, etc. Wegwezen! Nu nog uit het bestuur van het ABP. Wie wil nog lid zijn van een bond die niks meer te vertellen heeft ?
  
Terug naar het begin en wat lees ik: “regio krijgt zelf de regie over de aanpak van wilde zwijnen”. Hier moet op gedronken worden. De SP-gedeputeerde heeft het zelf gezegd! Decentralisatie. Het “onvolprezen” ED schrijft meteen een stuk. Naast de overwinning van PSV op Feijenoord het belangrijkste nieuws. Sorry, ik vergeet, Lenie Scholten gaat weg. GroenLinks heeft het slim geregeld. Vlug Renate opgevoerd en wie durft nog te vragen om een raadsdebat? Niemand. Renate wordt als lijsttrekker via een wethoudersplaats klaargemaakt om campagne te gaan voeren. De coalitiepartijen wisten dit allang, het hing in de lucht zei een insider.
De kiezer snapt het niet. Dat is ook niet erg zal de coalitie denken. De “participatiesamenleving” heeft de handen meer dan vol aan de mantelzorg. Ook hier
wordt door het kabinet met vreugde vastgesteld dat de vakbonden niet mee mogen praten over de WMO etc. Ook onze partij laat het allemaal gebeuren. Landsbelang gaat voor. 
Aan de keukentafel is geen plaats voor vakbondsmensen. Past niet in het model zei Ascher.
Participatie in Eindhoven is langzamerhand ook niet meer dan het door wisselende wethouders, uitreiken van vrijwilligerspenningen. Ik zeg het maar scherp.
Willen we wel horen wat burgers vinden? Eigenlijk niet zei een beleidsambtenaar tegen mij, “wethouders moeten naar ons luisteren, anders kan het college niet goed besturen, luisteren naar burgers kost veel tijd en geld en wat wij willen gaat altijd door”.
Werkt het dualisme? vraag ik mij af. De rol van de gemeenteraad, volksvertegenwoordigers op de eerste plaats of moeten ze de wethouders uit de wind houden? Het ED gaat van het laatste uit. Het gedoe met de ijsbaan, achter gesloten deuren en geheimhouding, is bedacht om Bianca van Kaathoven voor een nieuwe uitglijder te behoeden. Dat is een slechte zaak. Trouwens dit progressieve college heeft al meer zaken achter gesloten deuren behandeld dan colleges met VVD en CDA hiervoor. Ik denk dat we als PVDA moeten zeggen, tot hier en niet verder. Het gedoe met het TD gebouw, NRE allemaal onder het mom van algemeen belang.    
Ik dacht terug aan mijn eerste periode als wethouder, naast Eef Klaasens, die nadrukkelijk de vrouwenemancipatie op de agenda zette. Collega wethouders, de meerderheid in de raad en zeker het conservatieve clubje “referendarissen” verzette zich hevig. Ze vonden het overdreven gedoe. Eef ging door, mobiliseerde de achterban, vakbonden, maatschappelijke instellingen en progressieve ambtenaren. Ze ging samen met de fractie de buurten in. Bezocht besturen van corporaties, het eerste blijf van mijn lijfhuis kwam bijvoorbeeld in Eindhoven. Vietnamese bootvluchtelingen werden niet in de periferie maar op de Markt, de wildeman, ondergebracht. Beter wonen was rood! De eerste PvdA-burgemeester steunde
Eefje nadrukkelijk in zijn gesprekken met de Raad van Bestuur van Philips. Emancipatie was ook in het belang van Philips! Op de TU/e fronste men de wenkbrauwen, vrouwen in leidinggevende posities, nog te vroeg….. Philips zag het wel, kindercentra werden opgericht.
Waarom blijft onze plaatselijk afdeling zo stil rond het thema, vluchtelingen?  Waarom geen persbericht over standpunten uit de ledenvergadering? Laten we het a.u.b. niet binnenskamers houden. Ook de gemeenteraad veroordeelt de onaanvaardbare acties van ultrarechts niet. Bij de harde kern van PSV wappert vrolijk de vlag van de “zuidelijken”. Zelfs in zuidelijke staten van de VS is deze provocerende vlag verdwenen. Straks alleen nog te zien in Eindhoven. Angst voor rumoer angst voor de “de democratie van de straat” blijkbaar.
Kijk in Heesch. De jaren 30 komen terug. Zo ontstond de NSB ook. Een van de redacteuren van het ED schreef dat de oproer aan het begin staat van een nieuwe tijd, hij bedoelde het positief. Ik vind het bedroevend.

Waarom vangen wij niet meer vluchtelingen op? Waarom geen creativiteit om gemeentegebouwen in te zetten voor huisvesting van urgente woningzoekenden
en statushouders?
Waarom neemt het kabinet wel initiatief voor een crisis en herstelwet en helpen ze de gemeenten niet met een noodwet huisvesting vluchtelingen & statushouders? Ook B&W kunnen niet volhouden dat de corporaties het alleen moeten oplossen, dat de andere huurders nog langer wachten en wachten.
De woningnood uit de jaren 80 terug komt. Er zijn bouwplannen genoeg maar lees je ergens, sociale woningbouw . Neen die behoren niet tot de doelgroepen. Wel op papier in de woonvisie, maar onze Jan Schaffer zei “in nota’s kun je niet wonen”. Oerwoudgeluiden tegen een (Eindhovense) voetballer van Ajax en een hele week nieuws in alle kranten.
Dat fascistische straatgroepen het land doortrekken, om overal hel en verdoemenis af te roepen over asielzoekers, bestuurders te gijzelen in hun gemeentehuizen wordt steeds meer met een rechtse visie beschreven. Gratis propaganda voor mooie Geert uit Venlo. Wat doet onze partij aan tegeninformatie? Waarom laten we het partijgenoten in de kleinere gemeenten zoals Bernheze zelf maar opknappen? Toen we 200 woonwagens van het doopplein moesten verplaatsen was heel Eindhoven tegen. En hoe!
Ria zat thuis met drie kleine kinderen en
collega  Harrie de Kok en ik waren op pad. Avond aan avond om de boze burgers uit te leggen dat wij geen inspraak konden toelaten in het belang van een minderheidsgroep. De gemeenteraad werd voor het blok gezet.  Bij ons werden ramen ingegooid, veel bedreigingen, verfbommetjes binnen gegooid, kinderspeelgoed vernield.  We hielden de rug recht! Ik zie nu dat de STRAAT gaat regeren. Anarchie. Jaap van der Lee ging met mij mee om zeer boze woonwagenbewoners uit te leggen, te vertellen, dat het Doolplein werd opgedoekt. Ik zie het nog voor me, met zijn mooi gelakte schoenen door de modder. Maar hij deed het wel. Ook in Achtse Barrier zijn mensen die het gemeentebestuur onderuit gaan halen. Actie weg met vluchtelingen, niet goedschiks dan maar kwaadschiks.
Zal het AZC blijven? Ik hou mijn hart vast. Zijn we nu wel voorbereid? Staat ook Rob van Gijzel klaar om de buurten in te trekken? Ik hoor niet meer bij de jongste, maar als het moet ga ik mee de straat op. Voor rechten van mensen die voor geweld moesten vluchten, bommen die alles vernielden en waar ons parlement niet tegen was. Vluchten is het enige alternatief. Lijfsbehoud.
2016  :  het jaar van de waarheid.