Door Edith van Dijk op 8 januari 2016

Draagvlak, Draagvlak, Draagvlak

Hoe creëer je draagvlak voor een feest tot 3 uur? Laat dat maar over aan de jongens en meiden van Hajraa Buitentoernooi en Daan van Rijen van de ESSF (Eindhovense Studentensport Federatie).

Bij mijn bezoek aan het feest van het buitentoernooi van volleybalvereniging Hajraa kwam de vraag: Mag het wat langer duren? Tot 2013 was 3.00 uur de eindtijd. Hajraa organiseert al jaren dit buitentoernooi. Een goed bezocht toernooi met 1500 deelnemers, en leuke feesten in de Markthal op het TU/e-terrein.

We stelden deze vraag samen met de VVD en de D66 voor de zomer aan de wethouder.

De studenten namen zelf het initiatief en werkten een pilot van 3 jaar uit. Zochten hierbij zelf draagvlak bij het bestuur van de TU/e en de directeur StudentenSportcentrum. Deden uitgebreid onderzoek naar de overlast van het toernooi en het feest. Een gedegen onderzoek. Eentje waar wij van kunnen leren.

Met de pilot, de steunbetuigingen en het onderzoek, zijn de studenten naar de wethouder gegaan.
De wethouder kon helaas niet ingaan op dit initiatief. In antwoord op onze vraag heeft ze gezocht naar alternatieven. Haar antwoord was helder. Het past niet in het bestaand beleid. We hebben met elkaar en met de buurt een tijd tot 01.00 uur afgesproken. Het is aan de raad om hierover een ander besluit te nemen.

Om een lang verhaal kort te maken. Samen met de VVD en D66 dienden we succesvol een actuele motie in om voor één jaar drie feesten tot 3 uur mogelijk te maken, echter wel onder bepaalde voorwaarden. De wethouder stelde voor om samen met de studenten op zoek te gaan naar draagvlak in de buurt.

Contact met- en draagvlak in de buurt ook voor de PvdA essentieel.
En dat heeft de buurt geweten. Wederom zijn de studenten de buurt ingegaan. Ze hebben als het ware campagne gevoerd voor hun eigen feest. Ze zijn deur aan deur gegaan om steunbetuigingen op te halen. In een bijeenkomst met omwonenden hebben ze de buurtbewoners kunnen overtuigen van hun aanpak en daar droegen de opgehaalde steunbetuigingen zeker aan mee. Ze hebben de buurt met daadkracht laten zien dat ze overlast serieus nemen.

Het resultaat laat zich gelukkig raden. De komende zomer mag het feest tot 3 uur duren.

 

Edith van Dijk

Edith van Dijk

‘Voor een andere iets kunnen betekenen’, dat staat voor mij als raadslid voorop. Mijn naam is Edith van Dijk en bijna 4 jaar raadslid voor de PvdA in Eindhoven. Ik heb Eindhoven op een andere manier leren kennen. En vooral heel veel mensen ontmoet. Zo sprak ik met inwoners uit verschillende wijken en buurten over

Meer over Edith van Dijk