9 december 2015

Defensiedebat

Naar aanleiding van mijn ontmoeting met Angelien Eijsink op de Brabantdag, heb ik haar bereid gevonden om het verhaal over defensie in Eindhoven te doen. Als woordvoerder over dat onderwerp in de Tweede Kamer en als voorzitter van het defensienetwerk binnen de PvdA heeft zij een uitdagende missie onder ons Sociaaldemocraten. We zijn namelijk vaak pacifisten, en/of aanhanger van internationale samenwerking en ontwikkelingssamenwerking. Bommen en granaten is onze eerste associatie bij defensie, terwijl het ook een voorwaarde kan zijn om juist geen conflict te laten ontstaan, of juist in te perken.

EINDHOVEN1

Harry Jansen was de gespreksleider van de avond en zorgde voor een goede sfeer en balans in de avond. Harrie van den Bergh was erbij als pleitbezorger van het Defensiemanifest  dat door een aantal politieke prominenten, vanuit alle politieke kleuren en sociale achtergronden, is ondertekend.

Angelien heeft een punt uit dat manifest recent in de Tweede Kamer gebracht, namelijk het invoeren van een vast budget voor defensie voor een aantal jaren. Grote verschuivingen in budget en beleid zijn namelijk erg schadelijk voor de slagkracht en responsievermogen van defensie. Op zich een helder punt, waar velen zich in konden vinden, over de hoogte (percentage van BBP of vast bedrag) en de besteding van dat budget was nog wel discussie.

Interessant om te zien dat veel mensen geïnteresseerd waren in dit onderwerp, en om van gedachte te wisselen hierover.

Een geslaagde avond, en op dit moment aanleiding om een vervolg avond over een ander onderwerp, namelijk onderwijs, op te zetten. Mocht je hierover willen meedenken stuur me dan even een mail: jan_hopstaken@hotmail.com

Door: Jan Hopstaken