Door Hafid Bouteibi op 31 mei 2016

De week van… Hafid

Deze week heb ik samen met Devon gesprekken gevoerd die als basis vormen voor ons voorstel “de inclusieve stad”. We willen graag dat mensen meedoen, maar worden mensen wel voldoende in de gelegenheid gebracht om mee te doen?

De verschillende snelheden in de stad enerzijds en hoe staat het met de snelheid van de gemeente anderzijds? Eindhoven is een sociale stad, maar dit wil nog niet zeggen dat iedereen in de gelegenheid wordt gesteld om mee te doen. Deze week heb ik gesproken met een aantal individuen in de stad die bewezen hebben zeer betrokken zijn bij de toekomst van onze stad. Het ging oa over onderwijs en mensen met schulden. Beide heren hebben ideeën aangedragen die we gaan verwerken in ons voorstel.

Woensdag heb ik een leuke afsluiting gehad met de raad van advies van Wooninc. Een groep ter inspiratie voor de directie van Wooninc. Na 6 jaar deel te hebben mogen maken van dit inspirerend gezelschap wordt het tijd om ruimte te maken voor nieuwe inspiratie.

Volgende week heb ik gesprekken gepland met Omnia en de voorzitter van het jeugdsportfonds. Wij hopen voor de zomervakantie het voorstel te kunnen indienen om vervolgens voor te leggen aan zoveel mogelijk partners in de stad.

Hafid Bouteibi
Raadslid PvdA Eindhoven

Economie & Werk

Hafid Bouteibi

Hafid Bouteibi

De afgelopen 8 jaar in de gemeenteraad heb ik geleerd dat politiek onlosmakelijk verbonden is met lef. We hebben veel wetten op ons af zien komen waar we niet blij mee waren. We hebben het lef getoond deze naar onze redelijkheid uit te voeren en soms zelfs naast ons neer te leggen. Kijk bijvoorbeeld naar

Meer over Hafid Bouteibi