Door Ward Overeem op 9 oktober 2014

De week van Ward

Maandag 29 september
Elke maandagavond heeft de fractie van de PvdA overleg en bereiden wij de commissievergaderingen of raadsvergaderingen voor. Vandaag staan de vragen omtrent de begroting op de agenda. Voor mij houdt dat in, dat ik samen met mijn collega’s van de commissie Maatschappelijke Ontwikkeling (MO) technische vragen formuleer die worden meegenomen tijdens de bespreking van de begroting door Arnold Raaijmakers. Onze vragen hebben vooral betrekking op het straks kritisch kunnen volgen en meten van beleid t.a.v. het terugdringen van eenzaamheid, het aantal voortijdig schoolverlaters en dak- en thuislozen en het aantal mensen met schulden. De PvdA heeft dan ook gevraagd om een Eindhovense bijsluiter zodat wij sneller “binnen de geldende wettelijke termijn aanvragen van levensonderhoud kunnen afhandelen”. De PvdA wil dat Eindhoven hierin als gemeente voorop loopt.

Dinsdag 30 september
Vandaag staat er een drukke dag voor de boeg. Allereerst heb ik een aantal intakegesprekken gehad om mensen te koppelen aan leerwerktrajecten in de procesindustrie en verder enkele gesprekken met bedrijven gevoerd die meer willen weten over social return.

Het politieke deel van de dag begint om 16.30u met een terugkoppeling van een masterscriptie van Jan van Erp een student van de Utrechtse Faculteit sociale Wetenschappen over ‘Hoe zelfredzaam is het beleid van WIJeindhoven’. Daarna start om 17.00u de Commissie MO met het MKBA (Maatschappelijke Kosten en Batenanalyse) en stand van zaken omtrent Wijeindhoven. Om 20.00u volgt ook nog de presentatie Verordening Sociaal Domein. Diverse ambtenaren geven een presentatie en Wethouder Scholten licht verder toe. De PvdA is goed vertegenwoordigt en constructief kritisch. Er is nog teveel onduidelijkheid omtrent de juridische status van WIJeindhoven en de consequenties van bepaalde keuzes. 7 oktober komen we hier in de Commissievergadering uitgebreid op terug.

Woensdag 1 oktober
’s Avonds staat er een symposium bij de Ergon op het programma. René Paas, voorzitter van Divosa ( de vereniging van managers van sociale diensten), ligt alle komende veranderingen in de participatiewet toe en benoemt kansen en bedreigingen. Tevens legt Wethouder Staf Depla uit wat de komende koers van de gemeente Eindhoven met betrekking tot de participatiewet is. Uiteraard spreekt ook Peter Quik, directeur van de Ergon over waar de Ergon zich de komende jaren op gaat richten. Dankzij het beleid van de afgelopen jaren van de gemeente en de Ergon zullen de effecten in Eindhoven minder groot zijn. De wachtlijsten zijn inmiddels aardig geslonken.

Donderdag 2 oktober
Vandaag alleen enkele afspraken gemaakt. Zo heb ik voor dinsdag 7 oktober een afspraak gemaakt om een ochtend mee te lopen met een Generalist van WIJeindhoven. Die ochtend zal ik naast casuïstiekbespreking ook 2 huisbezoeken afleggen. Verder nog een afspraak gepland voor een bezoek aan de buurtonderneming Woensel West.
De eerste avond dat ik thuis eet. Lekker en gezellig. ‘ s Avonds heb ik repetitie met het Lampegats Gemengd Mannenkoor, blikken we terug naar een geslaagd Ameezing Eindhoven2014 en blikken we vooruit naar de Musical Carnavalx 2015.

Vrijdag 3 oktober
De PvdA heeft de afgelopen maanden een maatschappelijke Verkenning gedaan rondom schuldhulpverlening. In Eindhoven kampen veel huishoudens met een schuldenproblematiek. Dit was de aanleiding voor de PvdA Eindhoven om onderzoek te doen naar hoe de schuldhulpverlening binnen Eindhoven verloopt. Met een aantal vrijwilligers zijn wij daarom begin september in gesprek gegaan met mensen en organisaties die zich mede bezig houden. Ik ben zelf naar Novadic Kentron, Trudo en de Ergon geweest. De leaflet is bijna klaar en nu aan mij om er nog eens kritisch naar te kijken.

 Zaterdag 4 en zondag 5 oktober
Het weekend staat in het teken van het doen van mijn administratie voor United Social en Bureau Re-Ward. Gelukkig ook een tweetal feestjes en niet te vergeten voorbereidingen voor de Commissievergadering Maatschappelijke Ontwikkeling van aanstaande dinsdag. ik zal het woord voeren over de ‘Oprichting en vestigingsdatum voor de onafhankelijke organisatie ten bate van de generalistenteams (WIJeindhoven). Op naar een nieuwe week.

Groeten,

Ward Overeem
Raadslid PvdA Eindhoven

Ward Overeem

Ward Overeem

Mijn naam is Ward Overeem, lijst 1 plaats 8. Raadslid voor onze prachtige gemeente Eindhoven en kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Op dit moment ben ik werkzaam bij Metechnica BV als landelijk arbeidsmarktcoach en eigenaar van Bureau Re-Ward. Verder ben ik betrokken inwoner van Eindhoven en zet ik mij graag in voor

Meer over Ward Overeem