Door Ward Overeem op 9 maart 2015

De Week van Ward Overeem

Maandag 2 maart
Niet alleen jarig maar ook druk bezig met de voorbereidingen voor de A-avond van de Commissie Maatschappelijke Ontwikkeling van morgen. Verder word ik gebeld door de Griffie met het verzoek of ik morgen voorzitter wil zijn van de Commissie Maatschappelijke Ontwikkeling tijdens het bespreken van de Zorgenquête van- en met het Eindhovens Dagblad. Een spannende maar leuke vraag aangezien dit voor mij de eerste keer wordt dat ik voorzitter ben.

Om 17.00u ben ik aanwezig bij een bijeenkomst georganiseerd door de PvdA Eindhoven in samenwerking met de PvdA Brabant over ‘Hoe blijft de slimste stad slim bereikbaar’? Een druk bezocht bijeenkomst waar gesproken wordt over de ruit maar ook over Smart Mobility. Het bedenken van slimme oplossingen om de bereikbaarheid van de regio Eindhoven te vergroten. Naast Stijn Smeulders lijsttrekker van de PvdA voor de Provinciale Statenverkiezingen is ook Duco hoogland Tweede Kamerlid, Staf Depla, Wethouder Werk, economie en beroepsonderwijs en Carlo van de Weijer, directeur Smart Mobility van de TU aanwezig. Een zeer levendig debat met ruimte voor vernieuwende innovatieve ideeën met betrekking tot mobiliteit. Ook de fiets heeft een duidelijke plek.

Dinsdag 3 maart
’s Ochtends binnengevallen bij onze koffie-inloop voor senioren. Wat heerlijk om te zien dat er zoveel belangstelling voor is. Daarna door naar het stadhuis om het e.e.a. met Ellen Schoumacher voor vanavond voor te bereiden. We starten de Commissie met een presentatie over het Goede Gierenfonds door oud Wethouder van Amsterdam Pieter Hilhorst. De gemeente Eindhoven start met een pilotproject om voor 20 mensen met ernstige schulden, oplossingen mogelijk te maken die aansluiten en een verbetering zijn op de huidige schuldhulpverlening. Bijvoorbeeld door aflossen van bepaalde schulden en daarvoor in de plaats iets bij te dragen aan de maatschappij. Een pilot waar de PvdA volledig achterstaat en als de ervaringen positief zijn wat ons betreft kan worden uitgerold.

’s Avonds bespreken we de zorgenquête van het Eindhovens Dagblad die 21 februari j.l. werd gepubliceerd. Met dank aan de heer Lucas van Houtert van het ED die de presentatie heeft gegeven. Een dikke 19.000 mensen vulden de enquête in. Deze is niet representatief maar geeft wel een signaal af. De presentatie is terug te vinden via als u hier klikt. Voor mij was het een extra bijzondere avond omdat ik in de Raadszaal voor het eerst op de stoel van Burgemeester van Gijzel de Commissievergadering mocht voorzitten. Een leerzame en leuke ervaring.

Woensdag 4 maart
Na een dag gewerkt te hebben om 17.00u een werketentje bij ‘In de Voortuin’ in Woensel West, samen met partijgenoten uit de regio over de van ‘Waarde expeditie’. Onderwerp van gesprek is de zorg en het participeren van inwoners op verschillende gebieden. Welke kernwaarden zijn voor de PvdA van belang als het gaat over zelfredzaamheid, eigenkracht en zelfregie.

Donderdag 5 maart
Vanochtend heb ik namens United Social 2 leuke succesvolle workshops ‘Verbeter uw CV’ georganiseerd tijdens het vacaturecafé van MKB Eindhoven. De belangstelling was overweldigend. Zo rond de 90-100 mensen hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om gratis aan onze workshops te mogen deelnemen. We hebben weer veel CV’s van talent uit de regio gezien die vanwege de lay-out en weinig sterke inhoud bij werkgevers hoogstwaarschijnlijk niet in aanmerking zouden komen voor de stapel ‘Ja’ of ‘Misschien’. Jammer want dat zijn gemiste kansen op een uitnodiging voor een gesprek.

Vrijdag 6 maart
Lancering van Meldpunt040 (zorg)
Samen met fractiegenoot Ellen Schoumacher en Jack Tinnemans hebben we het Meldpunt040 gelanceerd. Het gaat hierbij om het melden van een klacht of een compliment via de website www.meldpunt040.nl. Dit kan zowel per mail of telefonisch. Het nummer is van ons Ombudsteam zodat inwoners met een klachten direct te woord worden gestaan. Om mensen op te roepen om gebruik te maken van het meldpunt, hebben we de Eindhovense Marion van Beurden geïnterviewd en bereid gevonden om ons haar persoonlijk verhaal te vertellen. Zij vertelt wat haar is overkomen. Door een gebeurtenis werd zij plotsklaps van een zeer actieve vrouw in haar buurt, afhankelijk van zorg. In feite heeft zij haar leven te danken aan de betrokkenheid van haar buren. Zij vertelt hoe zij dankzij haar directe omgeving nu haar zorg heeft geregeld. Maar ook wat niet goed gaat. Afgelopen vrijdag vond dit gesprek plaats en het was zeer inspirerend en inzicht gevend. Het zijn dit soort verhalen waar in ik geïnteresseerd ben.
– Ik wil graag weten wat er speelt?
– Wat kan beter kan en wat gaat goed?
– De PvdA Eindhoven wil hiermee bereiken dat zowel lokaal als landelijk signalen op de juiste plek terecht komen.
– Koppeling meldpunt naar Tweede Kamer: Otwin van Dijk en Loes Ypma is snel gemaakt.

Zaterdag 7 maart
Heerlijk campagne gevoerd in Meerhoven. Naast het i de bus doen van flyers stonden we ondermeer samen met Tweede Kamerlid Martijn van Dam in winkelcentrum Zandmeer. Het is zo fijn om in gesprek te zijn met mensen over wat he bezighoudt. Het is tevens goed om uit te kunnen leggen waar we nu staan en waarom bepaalde moeilijke besluiten zijn genomen. Overwegend positieve signalen van mensen doe het zeer waarderen dat wij er staan.

Zondag 8 maart
Tijd om een redactioneel stuk op onze website te plaatsen over de lancering van meldpunt040. Verder staan er voor komende dinsdag diverse belangrijke onderwerpen op de agenda van de Commissievergadering en dat vraagt om een grondige voorbereiding. Verder heb ik samen met Ellen Schoumacher gewerkt aan een rondvraag ‘Inwoners in de knel door vertraging PGB betalingen SVB’.

Afsluitend hoop ik dat er veel reacties komen op ons meldpunt.

Ward Overeem

Ward Overeem

Mijn naam is Ward Overeem, lijst 1 plaats 8. Raadslid voor onze prachtige gemeente Eindhoven en kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Op dit moment ben ik werkzaam bij Metechnica BV als landelijk arbeidsmarktcoach en eigenaar van Bureau Re-Ward. Verder ben ik betrokken inwoner van Eindhoven en zet ik mij graag in voor

Meer over Ward Overeem