Door Ward Overeem op 22 juni 2017

De week van Ward

In sommige periodes wordt je als raadslid geleefd en dat is best wel eens lastig. Naast een goed gevulde agenda met deadlines van je raadswerk, heb ik een agenda van mijn andere werk en heb ik uiteraard ook nog een privéagenda. Dit alles vraagt om goede afstemming. De éne keer lukt dat beter dan de andere keer. Deze week probeer ik allemaal terug te halen wat ik op politiek vlak gedaan heb en om jullie een inkijkje te geven in mijn politieke agenda.

De afgelopen week en deze week staan voornamelijk in het teken van de jaarrekening van de gemeente Eindhoven, heb ik een gesprek gehad met de wethouder, een workshop integriteit gevolgd , raadsvragen in voorbereiding en een bezoek aan de Tweede Kamer afgelegd.

Jaarrekening
Mijn fractiegenoot Ellen en ik zijn wat betreft de jaarrekening specifiek gedoken in het Sociale Domein. Daarbij zijn ons een aantal zaken opgevallen die om meer uitleg vragen. Uiteraard de hoge uitgaven in het sociale domein. De vragen die wij gesteld hebben, hebben betrekking op het gebied van schulddienstverlening, het dashboard sociaal domein, de bijzondere bijstand (specifiek de hoogte van de bewindvoerderskosten), WMO (ZIN), Jeugd en Beschermd Wonen. De beantwoording van onze vragen en die van mijn collega fractieleden zullen binnenkort volgen en dan zullen we als fractie breed ook een uitgebreide terugkoppeling verzorgen.

Afspraak met de wethouder over ondermeer Beschermd Wonen
De gemeente is al een tijdje bezig met het inzichtelijk maken van uitgaven in het sociale domein. Een onderdeel hiervan is dat de gemeente samen met de zorginstellingen de prijzen en inhoud van diverse producten (dienstencatalogus) opnieuw samen gaan bekijken om op basis daarvan een objectieve kostprijs vast te stellen. Het is in mijn ogen goed dat bekeken wordt of het zorgaanbod en de geleverde zorg kwalitatief goed is en of daar een eerlijke prijs voor wordt betaald. Maar de methode moet mijns inzien wel zo zijn dat je appels met appels vergelijkt en dat gebeurt niet altijd consequent genoeg.

Voor zover mij bekend is dit proces ook nog niet afgerond. Toch kreeg ik signalen dat vooruitlopend op het vaststellen van een objectieve kostprijs, nu al besluiten worden genomen die directe gevolgen hebben voor de indicaties van cliënten van onder meer Beschermd Wonen. Indicaties lopen af en het is voor zowel WIJeindhoven, de gemeente zelf als de instellingen in het sociale domein, nog niet altijd duidelijk hoe nu in deze fase nieuwe indicaties moeten worden afgegeven.

Er volgen tegenstrijdige adviezen waarvan enkele soms  consequenties blijken te hebben voor het huidige zorgaanbod van cliënten Beschermd Wonen. De nieuwe indicatie sluit dan niet meer aan bij of helemaal niet aan op de zorgbehoefte. Wat mij betreft is zorgvuldigheid gewenst en zou een overgangsperiode of overbruggingsindicatie gewenst zijn totdat duidelijk is hoe de objectieve prijzen zijn vastgesteld. Ik blijf dit nauwgezet volgen en bewaken.

Workshop integriteit
Al vanaf het begin van mijn raadsperiode hecht ik veel waarden aan integer en zuiver handelen. Er is een gedragscode die wij gekregen hebben en waarin duidelijk staat wat wel en niet mag. En toch is het, hoe raar het ook klinkt niet altijd duidelijk. Er zijn veel zogenaamde ‘grijze’ gebieden of situaties die iedereen op zijn of haar eigen wijze interpreteert. De griffie heeft mede aan de hand van enkele vragen en cases die ik had ingebracht een workshop georganiseerd voor raadsleden en commisieleden. Aan de hand van het bespreken van diverse cases is er veel duidelijkheid ontstaan.

Tweede Kamerbezoek met delegatie Eindhoven
Afgelopen dinsdag heb ik de hele dag in- en rond de Tweede Kamer ‘gehangen’. Om 8.30u stond namelijk een bus gereed zodat raadsleden, commissieleden en leden van de griffie gezamenlijk de reis naar Den Haag konden maken. Een erg interessante dag die starte met een introductie van de afdeling Public Affairs van de gemeente Eindhoven. Ongelooflijk veel respect gekregen voor de wijze waarop deze afdeling en in het bijzonder Sophie van Hof Rubens Eindhoven vertegenwoordigt in Den Haag. Zeer indrukwekkend welk resultaat zij weten te boeken. Goed om te weten dat zij zo benaderbaar zijn in het belang van onze regio.

Daarna een zeer bijzondere rondleiding gehad door de Tweede Kamer wat een historie. En hoe dichtbij is de democratie dat je als inwoner van je land zo dicht bij de Tweede Kamer kunt komen. Goed om te beseffen dat wij in vrijheid leven en wat voor een democratie wij hebben, ik koester haar.

Tijdens deze toer hebben we ook het Vragenuurtje bijgewoont. Het bijzondere was dat Jessica Van Eijs, Tweede Kamerlid voor D’66 en tot maart nog collega raadslid haar eerste publieke optreden had. Erg toevallig en leuk om haar in actie te zien. We sloten de dag onder het genot van een drankje af met Tweede Kamerleden van verschillende partijen. Het is heel erg leuk en nuttig om als raads- en commsieleden elkaar op een andere manir te leren kennen. Daarnaas is het enorm belangrijk dat iedereen zijn of haar netwerk in Den Haag inzet om Eindhoven op de kaart te zetten.

Raadsvragen in wording
Verder ben ik bezig geweest met raadsvragen over Woensel West. Inmiddels 1,5 jaar geleden heb ik voor het eerst vragen gesteld over de samenwerking in Woensel West tussen de verschillende belangen clubs van wijkbewoners. Ik wil graag weten hoe het er voor staat. Deze vragen dien ik begin volgende week in.

Hartelijke groet,

Ward Overeem
Raadslid PvdA Eindhoven

Ward Overeem

Ward Overeem

Mijn naam is Ward Overeem, lijst 1 plaats 8. Raadslid voor onze prachtige gemeente Eindhoven en kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Op dit moment ben ik werkzaam bij Metechnica BV als landelijk arbeidsmarktcoach en eigenaar van Bureau Re-Ward. Verder ben ik betrokken inwoner van Eindhoven en zet ik mij graag in voor

Meer over Ward Overeem