Door Ward Overeem op 1 mei 2016

De week van Ward

Vorige week voor het reces stond de week ondermeer in het schrijven van een blog voor RaadsLedenNieuws.nl en in het teken van de voorbereidingen t.a.v. het initiatiefvoorstel ‘Kantelen’ van D’66. Zoals ik het lees zou dit initiatiefvoorstel een versnelde bijdrage leveren aan een werkwijze en attitude verandering bij zowel beleidsmakers, betrokken inwoners als uitvoerders. Meer samen komen tot beleid en uitvoering. En dat is ons een groot goed, daar kunnen wij niet tegen zijn. De PvdA juicht het altijd toe als er mèt onze inwoners gepraat wordt ipv over onze inwoners. Ook het beheer van informatie die over inwoners beschikbaar is moeten zij zelf kunnen beheren. Echter het probleem van onze fractie, zit hem in het feit dat wij het initiatiefvoorstel wat voor ons ligt eerlijk gezegd moeilijk te volgen vinden. Kon u het tot nu toe nog volgen? Het voorstel zoals het er nu ligt doet op dit moment ook een te zwaar beroep op de ambtelijke organisatie omdat het te weinig concreet is. Tot slot, zoals het voorstel er in de huidige vorm heeft de fractie van de PvdA er niet mee in gestemd.

Proces in de fractie: het mooie is dat vanuit de commissie MO Ellen, Ab en ik het voorstel wat anders bekeken aangezien wij samen met de initiatiefnemer al veel ervaringen, voorbeelden en informatie hadden uitgewisseld. Echter de rest van onze fractie heeft het zonder voorkennis gelezen en kon er onvoldoende wijs uit. Ook Ellen, Ab en ik konden uit de tekst onvoldoende concreet de vinger op de zere plek leggen. Dit keer zou ik dit onderwerp behandelen. Met een duidelijke boodschap vanuit de fractie ben ik de commissievergadering ingegaan.

Lenie Scholten.
imageTevens was het de laatste officiële Commissievergadering met Wethouder Scholten. Ik zal haar zeker gaan missen. Wat een passie, kennis van zaken en wat een energie. Zij is de geestelijk moeder van het sociale domein nieuwe stijl. Gelukkig wordt zij waardig vervangen door Renate Righters.

Blog RaadsLedenNieuws.nl
Twee maandelijks schrijf ik een blog over mijn ervaringen als raadslid op de website van Raadsledennieuws.nl. Dit keer ging het over één van de voorbeelden waarom ik raadslid ben geworden. Meer kunt u vinden op http://www.raadsledennieuws.nl/.

Als u deze link volgt kunt u mijn blog lezen. http://www.raadsledennieuws.nl/weblog/12223/waarom-raadslid-daarom-raadslid

Veel lees plezier.

Diverse zaken
Verder heb ik deze week nog een gesprek gehad met een vrouw met een licht verstandelijke beperking die graag haar verhaal wilde doen waar zij allemaal in het dagelijks leven tegenaan loopt. Deze input ga ik gebruiken voor het in de commissie organiseren van een thema-avond over dit onderwerp.

Aanbesteding sociaal domein. Ellen en ik hebben een zeer prettig gesprek gehad met de nieuwe verantwoordelijke man binnen de gemeente t.a.v. aanbestedingen in het sociaal domein. Al onze kritische punten zijn meegenomen in het nieuwe beleid, maar we zijn er nog niet. Het blijft aan onze fractie om het proces kritisch te volgen. Wordt zeker nog vervolgd.

Ward Overeem
Raadslid PvdA Eindhoven

Ward Overeem

Ward Overeem

Mijn naam is Ward Overeem, lijst 1 plaats 8. Raadslid voor onze prachtige gemeente Eindhoven en kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Op dit moment ben ik werkzaam bij Metechnica BV als landelijk arbeidsmarktcoach en eigenaar van Bureau Re-Ward. Verder ben ik betrokken inwoner van Eindhoven en zet ik mij graag in voor

Meer over Ward Overeem