Door Ward Overeem op 23 februari 2016

De week van Ward

Vaak krijg ik als raadslid de volgende vragen: Is het nu echt leuk om Raadslid te zijn? Kun je daadwerkelijk iets bereiken of veranderen? Hoeveel tijd ben je er nu eigenlijk mee kwijt? Maar ook vragen regelmatig mensen naar de hoogte van de vergoeding? Zo maar de week van een raadslid.

Om op de laatste vraag als eerste in te gaan, raadsleden krijgen een vergoeding die qua hoogte afhankelijk is van de grote van de gemeente waar je raadslid bent. Ook hangt het van de politieke partij af of er afspraken zijn gemaakt om een deel van je vergoeding af te dragen aan de partij. Zo dragen PvdA raadsleden maandelijks een bedrag af aan de campagnekas van de lokale afdeling en een deel dragen wij af aan de landelijke opleidings- en campagnekas. Wil je serieus invulling geven aan je raadslidmaatschap dan ben je per week toch al gauw 20 uren bezig. De éne week wat meer dan de andere week. De agenda van de commissie en de raadsvergaderingen en de voorbereidingen bepalen samen met werkbezoeken grotendeels jouw agenda. Daarnaast leggen wij als raadsleden van de PvdA ook regelmatig werkbezoeken af en staan wij met beiden benen in de Eindhovense maatschappij. En ja, het is intensief, zeker als je het met een maatschappelijke carrière  combineert maar erg leuk en zinnig om te doen.

Doordat wij als raadsleden echte volksvertegenwoordigers zijn staan wij, zeker bij de PvdA, midden in de Eindhovense samenleving. Zo horen wij wat er goed gaat en wat beter kan. Indien sprake van verbeteringen of situaties die directe actie vereisen kun je als raadslid direct vragen stellen en het college om helderheid vragen. Dit kun je zowel voor- als achter de schermen doen. Zo kun je direct invloed uitoefenen d.m.v. moties en amendementen en daadwerkelijk wat bereiken. Raadsleden hebben namelijk een controlerende en kaderstellende taak.

Initiatiefvoorstellen PvdA
Maar nog meer invloed kun je uitoefenen door als raadslid zelf een initiatiefvoorstel te schrijven waardoor je als deze wordt overgenomen rechtstreeks het beleid kan beïnvloeden. Afgelopen week hebben mijn collega’s Arnold Raaijmakers en Hafid Bouteibi een initiatiefvoorstel ingediend en daar wordt aanstaande dinsdag in de Raad over gestemd. Zoals het er nu uitziet worden beiden voorstellen aangenomen. Een groot compliment waard aan onze fractie. Ook mijn input is gebruikt ter voorbereiding voor het initiatiefvoorstel Fraudewet van Hafid.

De week in vogelvlucht
Zaterdag heb ik vanuit thuis het landelijke PvdA congres kunnen volgen en voor het eerste kon je als je ingelogd was thuis mee stemmen. Dat ging uitstekend. Een mooi staaltje van partijdemocratie en inspraak.

Afgelopen maandag heb ik besteed aan het afleggen van diverse werkbezoeken in de stad. Samen met Ellen Schoumacher bezochten we in Vaartbroek vrijwilligers die heel concreet mensen helpen die geen geld hebben voor eten of andere primaire levensbehoeften. Erg mooi om te zien hoe inwoners er alles aan doen om de medemens te helpen. Daarna bezochten Ellen en ik een instelling die ambulante en 24-uurs (woon)begleiding biedt. Zij hebben veel te maken met alle nieuwe regels rondom aanbestedingen met de gemeente Eindhoven en met het PGB. Een nuttig werkbezoek met een goed kijkje achter de schermen wat er goed gaat en wat beter kan. Aanleiding om hier nog eens dieper op in te gaan. Wellicht dat er nog raadsvragen uit voort komen.

’s Avonds had ik een werkbezoek met Hafid over ontwikkelingen vanuit de regionale arbeidsmarkt en het bedrijfsleven. Ook een zeer geanimeerd gesprek waarbij ondernemers graag de samenwerking met de overheid willen verbeteren om tot een goed afgestemd arbeidsmarktbeleid te komen. Dit vraagt wel communicatieve afstemming van beide zijden

Dinsdag voorbereidingen voor de Commissie Maatschappelijke Ontwikkeling en Economie en Mobiliteit.
Op de agenda stond de behandeling van het initiatiefvoorstel van Hafid en in mijn eigen commissie ging het over valpreventie bij ouderen en second opinion en de ombudsfunctie voor het sociale domein (zorg en welzijn) en participatie (bijstand). Voor beiden onderwerpen was ik de woordvoerder.

Woensdag heb ik een actie voor komende maandag voorbereid. Het betreft een actie in de wijk Mensfort. Samen met een aantal leden en fractieleden van de PvdA Eindhoven ondersteunen we de buurtpreventieteams in de stad en lopen we ook zelf mee.

Naar aanleiding van het initiatief ‘Samen op weg in Eindhoven’ een week eerder plaatste ik op Facebook een foto met een mooie tekst. Iedereen = anders Iedereen = Eindhovenaar. Daarbij kwam een mooie reactie van Ankie van Velthoven. Iedereen is anders, iedereen is uniek de enige in zijn soort.

Dat lijkt mij verder een mooie afsluiter van deze week.

Ward Overeem
Raadslid PvdA Eindhoven

Ward Overeem

Ward Overeem

Mijn naam is Ward Overeem, lijst 1 plaats 8. Raadslid voor onze prachtige gemeente Eindhoven en kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Op dit moment ben ik werkzaam bij Metechnica BV als landelijk arbeidsmarktcoach en eigenaar van Bureau Re-Ward. Verder ben ik betrokken inwoner van Eindhoven en zet ik mij graag in voor

Meer over Ward Overeem