Door Ward Overeem op 13 september 2015

De week van Ward

Afgelopen weer is het politieke seizoen weer losgebarsten. Zo begon de fractie op maandagavond weer met haar wekelijkse fractievergadering en de voorbereiding op de commissies van deze en volgende week. Was het een drukke en afwisselende week. Niet alleen politiek maar ook privé en qua werk.

Dinsdag 8 september
Eind van de middag starten we met een bijeenkomst over schulddienstverlening als voorbereiding op de commissievergadering van volgende week waar we het initiatiefvoorstel schuldhulpverlenging ingediend namens de PvdA door Ellen Schoumacher, gaan bespreken.

Een viertal initiatieven uit de stad vertellen wat zij doen in het kader van schulddienstverlening. Wat bieden zij aan? Wat is hun aanpak, wat gaat goed en wat kan beter? En hoe verloopt de onderlinge samenwerking? Het zijn de Vrijwillige Hulpdienst, het door bewoners opgezet project ‘Werkplaats financien’, het Goede Gierenfonds en de aanpak van WIJeindhoven die worden besproken.

Duidelijk wordt dat het accent moet liggen op preventie en dat er een verbeterslag nodig is t.a.v. de afstemming en doorverwijzing tussen de dienstverlening uitgevoerd door geschoolde vrijwilligers en de professionele dienstverlening van WIJeindhoven. Het mag en kan mijns inziens niet zo zijn dat mensen langer dan nodig, moeten wachten op de juiste hulp. De PvdA volgt schulddienstverlening kritisch en is blij dat partijen de ruimte op zoeken om schuldenproblematiek effectief aan te pakken. Na afloop gaven de vertegenwoordigers van de initiatieven aan mijn vragen en constructief kritische inbreng erg te waarderen. Ik ben hen dan ook dankbaar voor het delen van hun ervaringen. Kaartjes zijn uitgewisseld zodat we elkaar op de hoogte kunnen houden om ervoor te zorgen dat de dienstverlening nog beter wordt.

Aansluitend hebben we een bijeenkomst met als thema ‘Participatie en eigenkracht’.

Tijdens het eerste deel deze bijeenkomst vond de première plaats van een film over inwoners- en overheidsparticipatie in Eindhoven mede mogelijk gemaakt door mijn collega Sjoerd Slaaf. Zo wordt verteld over de ontwikkeling van participatie in Eindhoven. Hoe zetten Eindhovenaren zich voor elkaar en met elkaar in, en welke rol speelt de gemeente daarin? Deze film is een opmaat voor het nieuwe Programma Inwoners en Overheidsparticipatie dat in oktober aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

Tijdens het tweede deel van deze avond volgt een vervolg op de presentatie van het boekje ‘Krachtig Eindhoven’ van 21 april j.l. Dit boekje bundelt diverse maatschappelijke initiatieven van Eigenkracht en Samenkracht op het gebied van zorg, cultuur en sport. Studenten van de TU hadden een spel ontwikkeld waardoor wij met alle aanwezigheid in groepen uiteengingen om d.m.v. een spel het gesprek aan te gaan over wat initiatiefnemers nodig hebben, wat we van elkaar kunnen leren, welke belemmeringen er zijn en hoe we daarmee om (moeten) gaan. Dit alles om van elkaar te leren en om de gemeente handvatten mee te geven zodat goede inwonersinitiatieven sneller kunnen worden gefaciliteerd. Daar staan wij als PvdA uiteraard helemaal achter. De informatie die we hebben gedeeld komt goed van pas en gaan we zeker gebruiken tijdens de komende commissieverganderingen.

Vrijdag 11 september ‘Uit met ouders en jongeren’
Vrijdagavond is het ‘Uit met ouders en jongeren’. Ik begeleid deze avond een groep ouders en jongeren samen met Groen Links collega Rik Thijs die zich hebben aangemeld voor een voorlichtingsavond over Stratumseind en uitgaan in het algemeen. Erg leuk om in gesprek te zijn met ouders en jongeren die op het punt staan om uit te gaan.

imageWe bezoeken een viertal kroegen en krijgen uitleg over gezondheid, alcohol- en drugsgebruik, voorlichting over hoe de politie te werk gaat en wat de horecaondernemers samen doen om het uitgaan zo gezellig en goed mogelijk te laten verlopen. Ouders en jongeren waarderen het enorm dat de gemeente dit organiseert. Deze avond wordt hoog gewaardeerd. De meeste ouders geven aan blij te zijn dat ze nu beter weten wat er zich op Stratumseind afspeelt en wat er allemaal aan preventie wordt gedaan. Missie wat mij betreft geslaagd. Neemt niet weg dat we ook nog oog moeten hebben voor overlast van omwonenden.

Voor mij persoonlijk was het een leuke en leerzame avond. Wat is Stratumseind ten opzichte van vroeger ten positieve verandert.

Zaterdag 12 september ‘Dag van de democratie’ 
imageVoor het eerst organiseert de gemeente de dag van de democratie in het stadhuis. Diverse politieke en maatschappelijke organisaties presenteren zich en er zijn naast lezingen en workshops ook rondleidingen door het Stadhuis. De opkomst was voor een eerste keer niet slecht. Toch hoop ik dat er volgend jaar meer mensen gaan kom en. Zo waren er ook een aantal asielzoekers vanuit de Orangerie uitgenodigd die vanuit hun eigen ervaring kunnen vertellen hoe belangrijk het is om een goed functionerende democratie te hebben. Onze democratie kan altijd beter maar we mogen er trots op zijn hoe wij onze stad en ons land in vrijheid kunnen vormgeven.

De PvdA beschikte over een marktkraam die door de fractie en Jonge Socialisten werd bemenst.

Zondag 13 september voorbereiding komende week
Deze week was er weinig privétijd dus hebben we samen een heerlijke lunch gemaakt deze met aandacht voor elkaar samen genuttigd. Aan het eind van de middag ben ik toch maar aan de slag gegaan met de voorbereidingen voor de komende week. Naast schulddienstverlening staat ook het Stedelijk Kompas op de agenda. Verder wil ik een gesrek met Wethouder Scholten over de herindicaties en extra aandacht vragen voor de groep Licht Verstandelijk Beperkten die op de terreinen, onderwijs, wonen en werken steeds vaker in de problemen komen. Ik heb een voorstel gedaan om rondom dit thema een discussieavond te organiseren.

Hartelijke groet,

Ward

 

Ward Overeem

Ward Overeem

Mijn naam is Ward Overeem, lijst 1 plaats 8. Raadslid voor onze prachtige gemeente Eindhoven en kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Op dit moment ben ik werkzaam bij Metechnica BV als landelijk arbeidsmarktcoach en eigenaar van Bureau Re-Ward. Verder ben ik betrokken inwoner van Eindhoven en zet ik mij graag in voor

Meer over Ward Overeem