Door Privé: Sjoerd Slaaf op 10 juni 2014

De week van Sjoerd Slaaf

De afgelopen week was voor mij de miniconferentie over ‘het wel en wee’ van de buuthuizen (VTA’s = VrijeTijdsAccomodaties) in Eindhoven. Ik heb hierbij officieel afscheid genomen als oprichter en kartrekker van de BewonersBewegingEindhoven vanwege mijn nieuwe en belangrijke uitdaging, lid van de PvdA-fractie in de gemeenteraad van Eindhoven.
Een ‘Wijkcentrum in en van de buurt’ was de titel van het minicongres dat op woensdag 4 juni j.l. werd gehouden in het wijkcentrum ’t Slot.

De aanleiding tot het organiseren van dit congres was het uitvoeren van één van de twee speerpunten communicatie en veiligheid, van de BewonersBewegingEindhoven (BBE), een bewonerssamenwerkingsverband wat eind vorig jaar werd opgericht in het Evoluon.

Bewonersorganisaties van de zeven stadsdelen van Eindhoven hadden vorig jaar in mei en september tijdens twee brainstormsessies, één in het Evoluon en één in het voormalig NATLAB, tijdens de daar gevoerde rondetafelgesprekken genoemde speerpunten als belangrijk bevonden. Tijdens de gesprekken kwam het onderwerp buurthuizen regelmatig aan de orde.

De onzekerheid over het voortbestaan ervan en dreigende sluitingen, waren de zorgen en onzekerheden. Buurthuizen worden toch gezien als betaalbare gezellige ontmoetingsruimten waar een grote diversiteit aan hobby- of verenigingsactiviteiten kunnen plaats vinden en over elke buurt zou moeten kunnen beschikken.

De gemeente Eindhoven is van de meeste buurthuizen de eigenaar en Lumens de beheerder, aangevuld met vrijwilligers uit de buurt. Omdat de gemeente moet bezuinigen op haar vastgoed waaronder ook de buurthuizen, zijn er buurtanalyses gehouden om o.a. de behoefte en noodzaak van in dit geval de buurthuizen te peilen. Lumens trekt zich binnen afzienbare tijd terug als beheerder en treedt dan alleen nog faciliterend en adviserend op.

Dat betekent dat er in toenemende mate van bewoners verwacht wordt dat zij nog meer dan voorheen, een bijdrage dienen te leveren aan hun eigen woon- en leefomgeving door o.a. het beheer en exploitatie van hun buurtcentra.

Tijdens deze mini-conferentie wilde de BBE, samen met de Verenigde Vrijwilligersbesturen Accommodaties (VVA) en Lumens buurtruimten, met de deelnemers ontdekken hoe we bewoners kunnen stimuleren om actief te worden in hun wijk en in hun wijkcentrum. De soms al jaren actief zijnde (bewoners)besturen en vrijwilligers te stimuleren om hun belangrijke functies voort te zetten.

De drie deskundige gastsprekers speelden door inspirerende voorbeelden naar voren te brengen, een belangrijke rol. De naar schatting negentig deelnemers kregen alle gelegenheid om vragen stellen en hun ervaringen te delen.

De avond werd afgesloten met een discussie en er werden afspraken gemaakt over de mogelijkheden die alle betrokkenen gezamenlijk zien voor Eindhoven. Buurthuisorganisaties gaan de komende tijd bij elkaar op visite om ervaringen uit te wisselen en kennis en ideeën met elkaar te delen.

Na de afsluiting werd er nog geruime tijd onder het genot van een hapje en een drankje nagepraat.

Sjoerd Slaaf
Fractielid PvdA Eindhoven

Privé: Sjoerd Slaaf

Privé: Sjoerd Slaaf

Om gezondheidsredenen heeft Sjoerd aangegeven tijdelijk zijn functie als Raadslid neer te leggen. Hij wordt tijdelijk vervangen door Eric Cols.    Achtergrond: Als Groninger valt het mij op dat lang niet iedere inwoner van Eindhoven geboren en getogen is in deze prachtige stad. Ik ontmoet veel mensen die van buiten Eindhoven komen: uit andere delen

Meer over Privé: Sjoerd Slaaf