Door Mieke Verhees op 20 april 2015

De week van Mieke

Een greep uit mijn activiteiten van zo maar een week.

Zaterdag 11 april
Vandaag met Gerben naar Nieuwegein, waar de politieke ledenraad van de PvdA plaatsvindt.

Dit is een hele interessante bijeenkomst. Leden van de PvdA geven gevraagd en ongevraagd advies aan de Tweede Kamerleden en de ministers, die dan ook in grote getalen aanwezig zijn. Dit geven van advies gebeurt middels moties. Ook wij hadden een motie, opgesteld door Gerben (zie elders op deze site). Het begin van de ledenraad was wat chaotisch, en ook weer zo typisch PvdA: er was een ordevoorstel om het eerste gedeelte van de vergadering, waarin men verdeeld over groepen, zou praten over de verkiezingen en de toekomst van de partij, te annuleren en deze discussie direct plenair te voeren. Heerlijk, een discussie over de discussie. Doen we bij de PvdA heel vaak….

De voorstellers haalden een meerderheid en aldus geschiedde.
Het eerste halfuur van de discussie was voor de ‘vroeger-was-alles-beter-partijgenoten’, die pleitten voor een herbezinning van onze waarden en stoppen met deelname aan dit kabinet. In godsnaam! Niet weer een hele structuur optuigen om met elkaar te discussiëren over welke koers te varen! De discussie was notabene gebaseerd op een manifest hierover. Ook daar zijn we goed in, bij de PvdA: manifesten.
Gelukkig sloeg de stemming al snel om door een heerlijke recht-voor-z’n-raap bijdrage van één van de aanwezigen. Hoofdboodschap: laat ons stoppen met roepen wat er allemaal niet goed gaat en kijken wat we wél bereiken in dit kabinet. En dat is de moeite waard.
Het is ongelooflijk hoe de media vervolgens verslag doen van deze dag. Het NOS journaal was redelijk objectief. Maar RTL nieuws deed alsof de hele discussie ging over het stoppen met dit kabinet en liet enkel sprekers uit het eerste halfuur aan het woord. Het AD maakte er helemaal een potje van door te koppen: Vertrouwen in leiderschap opgezegd…

Het was een hele positieve bijeenkomst, waarbij de ogen niet werden gesloten voor wat er niet goed gaat. Maar waar we – gelukkig – niet in de kramp schoten om de koers drastisch te wijzigen en op zoek te gaan naar een nieuwe leider.
Zoals ik al zei: een interessante bijeenkomst waarvoor het de moeite waard is om vooraf gedegen voorwerk te doen.

Dinsdag 14 april
De ochtend in de weer geweest in de raadszaal, waar ik samen met Saskia Lammers van GroenLinks een groep 8 van basisschool de Schakel mocht begeleiden in het bouwen van hun droomstad.

Dit spel, DemocraCity, is ontwikkeld om kinderen op een ludieke manier kennis te laten nemen van wat democratie is. Welke keuzes te maken zijn, wat de consequenties van keuzes kunnen zijn enz.
De groep werd opgesplitst in vier deelgroepen, die ieder een politieke partij moest oprichten. Heel leuk om te zien hoe jongeren nadenken over dingen en hoe ze met elkaar samenwerken. Wat opviel is dat meisjes veelal kiezen voor de ‘softe’ onderwerpen als milieu, dieren en vrede en de jongens de wat zakelijkere onderwerpen aanpakken. Hoewel …één jongensgroep ging het spel in als Partij van het Buitenspelen…

Na deze bijeenkomst meteen door naar een overleg met mijn collega fractievoorzitters van de coalitie. Dit doen we structureel, om de samenwerking zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Er was nu natuurlijk ook wel wat te bespreken na het aangekondigde vertrek van wethouder van Dorst.

De rest van de middag op het stadhuis besteed aan het plegen van telefoontjes en het wegwerken van mail.

In de avond op het punt gestaan om naar de bijeenkomst met huurders en corporaties te gaan, maar werd op het laatste moment gebeld over een heikele kwestie. Anderhalf uur later hing ik op…te laat om nog te gaan.

Woensdag 15 april
De dag begon met het verjaardagsontbijt voor mijn jongste zoon, die alweer 13 is geworden.

Om 8.30 een eerste overleg met de eigen wethouders over een aantal lopende zaken.
Daarna met een vriendin even lekker op een terras een kop koffie gedronken.
De middag was gereserveerd voor het werken aan opdrachten voor mijn eigen buro. Heel belangrijk om daar tijd in te steken, maar het schiet er zo vaak bij in….

In de middag ben ik buiten bezig met schilderwerk. Dat probeer ik zoveel mogelijk zelf te doen omdat ik het heerlijk rustgevend vind om met kwast en verf in de weer te zijn.
‘s Avonds uit eten met gezin plus oma ter ere van de verjaardag van de jongste en ook nog van de verjaardag van de oudste dochter, een maand eerder.

Donderdag 16 april
In de ochtend overleg met Edith over lopende zaken in de commissie ruimte en vastgoed. Edith is bezig met een actuele motie voor een stadsvisie en samen denken we na over de beste koers en handelswijze. Ook actualiteiten zoals een brief van bewoners uit de Kruidenbuurt en woonoverlast in Woensel-West worden besproken.

Meteen opvolgend heb ik een overleg met de raadsgriffier, de gemeentesecretaris en iemand van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. Een overleg over de vraag hoe we verder moeten met het onderwerp bestuurlijke verantwoording. Na het vertrek van wethouder Fiers hebben we als raad een aantal gesprekken gevoerd met ambtenaren en bestuurders over de vraag hoe het beste met elkaar te werken in deze tijd waarin een overheid steeds meer de rol krijgt van ondersteuner en initiator. Steeds moet inspelen op ontwikkelingen in de stad en moet samenwerken met andere partijen. Dat vergt een ander soort ambtenaar, namelijk een pro-actieve, die snel kan schakelen en die korte lijnen heeft met de buitenwereld. Die kansen ziet en ze benut. Dan werkt een lang ambtelijk traject remmend. Dat vergt dus ook een ander type wethouder: eentje die kan vertrouwen op het ambtelijk apparaat, die niet meer ieder detail hoeft te controleren, die verantwoordelijkheid durft af te dragen. Dat heeft onlosmakelijk consequenties voor het raadswerk. Ook de raad moet durven loslaten. Processen waarbij meerdere partijen betrokken zijn, zijn vaak langdurige processen, waarbij het niet altijd mogelijk is de raad tussentijds adequaat te informeren. Een raad moet dan ook durven sturen op uitgangspunten en resultaat.
De raadswerkgroep Nieuwe Werkwijze organiseert een bijeenkomst over dit thema. Dit gesprek was in voorbereiding hierop.

‘s Middags een tweetal gesprekken met mogelijke opdrachtgevers.

Vrijdag 17 april
De ochtend stond in het teken van de maatschappelijke verkenning Eenzaamheid. Samen met Edith op bezoek bij Bouzay, of te wel Stichting Ik Wil. Om te luisteren naar hoe de initiatiefnemers vanuit het niets mensen uit hun eenzaamheid proberen te bevrijden. Door mensen zich welkom te laten voelen, door activiteiten te organiseren waar vanuit de wijk om wordt gevraagd. Door lessen te geven, door mensen zelf nieuwe activiteiten te laten organiseren. Prachtig verhaal.

Ze geven ons een paar praktische tips waar we politiek wel wat mee kunnen. Ik zal het in het verslag noteren.

‘s Middags nog wat mail weggewerkt en boodschappen gedaan voor het verjaardagsfeest van onze jongste zoon. Zijn vriendengroep komt hier eten.

Zaterdag 18 april
Wat nog leuk is om te vermelden is de open dag van de Kledingbank.

Ik was er al vaak voorbij gefietst, maar nog nooit binnen geweest. Wat een enorme ruimte en wat een enorme hoeveelheid kleding! Wat een prachtig werk doen al die vrijwilligers.
Er komen jaarlijks zo’n 800 huishoudens voor kleding. Gemiddeld 3 personen per huishouden, 2 sets kleding per persoon, 3 stuks van alles per set plus een jas. Dat betekent jaarlijks 9000 t-shirts, 18.000 broeken…. Het is ontzettend goed georganiseerd en het ziet er heel gezellig uit. Alle kleding hangt keurig op maat aan rekken, of ligt per maat opgevouwen in kratten. De stichting draait zonder gemeentelijke subsidie, zeer lovenswaardig initiatief.

Mike Verhees

Mieke Verhees

Mieke Verhees

Raadsfuncties • Fractievoorzitter PvdA • Lid van het presidium • Duo voorzitter raadscommissies • Waarnemend voorzitter van het presidium tevens tweede waarnemend voorzitter van de raad • Lid raadswerkgroep Raadsverkenning • Lid raadswerkgroep Veiligheid • Lid raadswerkgroep Nieuwe Ruimte • Lid van de raadscommissie Financiën en Bestuur • Lid van de raadscommissie Ruimte en Vastgoed

Meer over Mieke Verhees