Door Edith van Dijk op 9 september 2014

De Week van Edith van Dijk

Maandag 1 september
De maandag start met mijn auto naar de garage te brengen. De jaarlijkse APK. Mijn oude Toyota Starlet krijgt nieuwe schokdempers en een distributieriem en mag hij weer de weg op. Hij rijdt als een zonnetje.
Deze week starten de gesprekken in het kader van maatschappelijke verkenning Wet Schuldhulpverlening Natuurlijke Personen (WSNP). Anne-Marie Stoop, één van onze actieve leden, heeft alle afspraken gemaakt. Bijzonder dat alle partijen enthousiast meewerken aan de gesprekken. Verderop meer hierover. ’s Avonds het wekelijkse fractieoverleg . Vorige week was de eerste keer in de nieuwe setting van de raadscommissies. Even wennen.

Dinsdag 2 september
Vandaag kennismakingsgesprek met woningcorporatie Wooninc samen met Sjoerd Slaaf. Bijna 20 jaar geleden heb ik korte tijd gewerkt bij de voorloper van Wooninc. Een leuke tijd en het begin van mijn carrière in woonbeleid. In anderhalf uur worden we bijgepraat door Angela Pijnenburg en Ephrem Davids over verhuurbaarheid en bereikbaarheid van de sociale huurwoningen, en over de veranderende wetgeving. Ook gesproken over de afstand van de gemeenteraad in Eindhoven. Sjoerd en ik gaan graag in op het aanbod om een keer een dag mee te lopen met Wooninc.

Voor de raadsvergadering overleg met de griffie en de woordvoerders van CU en Groen Links over de eerste informatieavond van de raad ‘nieuwe stijl’. De commissie wordt dan bijgepraat over de stand van zaken omtrent de bodemverontreinigingen in Eindhoven en in het bijzonder over het NRE terrein. Dan horen we òf en hoe ernstig de bodemverontreiniging is en welke maatregelen genomen zijn. Een afspraak die vorige week gemaakt is in de commissie Ruimte en Vastgoed.

’s Avonds is in de raad het debat over de motie van OAE inzake de bodemvervuiling op het NRE terrein. Na een druk debat, vele vragen van alle fracties en een schorsing word de motie ingetrokken. Een goede beslissing gezien de speciale bijeenkomst op 16 september hierover.

Woensdag 3 september
Vandaag het eerste gesprek in het kader van de maatschappelijke verkenning. Samen met Anne-Marie Stoop een gesprek met WIJeindhoven. We leren veel over de werkwijze van WIJeindhoven, over wat er goed gaat en wat beter kan. Genoeg informatie om met de fractie mee aan de slag te gaan.

’s Avonds een bijeenkomst van de Metropool Eindhoven. Het valt niet mee om mijn gehoorapparaten af te stellen op de geluidsversterking. De ringleiding heeft een stoorzender en die kan niet worden verholpen. Na een inleiding over metropolen door Otto Raspe van het Centraal Planbureau sluit ik aan bij de groep die over wonen in de Metropool Eindhoven gaat praten. Wat mij opvalt is dat naast het belang van samenwerken en over de grenzen kijken van je eigen gemeente er ook de nodige scepsis is. De werktafels met deelnemers uit verschillende invalshoeken hebben een belangrijke taak om invulling te geven aan de gedachte ‘Local Buzz and Global Pipelines’.

Donderdag 4 september
Vandaag het tweede gesprek in het kader van de maatschappelijke verkenning. Samen met Anne-Marie Stoop een gesprek met Woonbedrijf. Wederom krijgen we veel informatie van Woonbedrijf over hoe zij met maatschappelijke vraagstukken aan de slag gaan en dit al jaren met succes doen. Leerzaam en nog meer informatie voor de fractie om mee aan de slag te gaan. Ook hier de uitnodiging om een keer mee te lopen.

’s Avonds is een gezamenlijke terugkoppeling over deze verkenning. Opvallend veel gelijke bevindingen en opmerkingen van de diverse partijen met wie we gesproken hebben. Mooi ook om te zien dat de hele fractie, bestuursleden en PvdA leden enthousiast hebben deelgenomen aan deze maatschappelijke verkenning.

Vrijdag 5 september
De maandelijkse PvdA borrel bij Usine. Genieten van het heerlijke weer onder genot van een drankje.

Zaterdag 6 september
Met de fractie het werkplan voor het komende politieke jaar bedacht en besproken. Samen met Mieke en Sjoerd zit ik in de commissie Ruimte en Vastgoed. We gaan het druk krijgen. Heerlijk! Na afloop met elkaar lunchen bij Ludwig op het NRE terrein. Ook hier genieten van het mooie weer en de bijzondere omgeving. Benieuwd wat we te horen krijgen volgende week over de bodemvervuiling alhier.

Zondag 6 september
Frank Depla, zet hem op bij de Amsterdam City Swim!

Edith van Dijk

Edith van Dijk

‘Voor een andere iets kunnen betekenen’, dat staat voor mij als raadslid voorop. Mijn naam is Edith van Dijk en bijna 4 jaar raadslid voor de PvdA in Eindhoven. Ik heb Eindhoven op een andere manier leren kennen. En vooral heel veel mensen ontmoet. Zo sprak ik met inwoners uit verschillende wijken en buurten over

Meer over Edith van Dijk