Door Arnold Raaijmakers op 18 november 2013

De week van Arnold Raaijmakers…..

Het is binnen de fractie van de PvdA gebruikelijk om van tijd tot tijd een dagboek bij te houden van een weekje politiek en raadswerk. Bij deze mijn week van (9 tot en met 15 november). Een normaal weekje …

Zaterdag 9 november.
De week begon op zaterdag de 9-de, de dag waarop we als sollicitanten voor een nieuwe periode als PvdA raadslid gebeld zouden worden over onze voorlopige plaats op de lijst. Voorlopig omdat uiteindelijk de leden hierover gaan en de volgorde van de kandidatenlijst dus nog kan veranderen. Op 2 december is de ledenvergadering. Ik sta voorlopig op een prima plekje en we hebben een erg sterke top drie.

En natuurlijk ’s avonds de opening van GLOW. Samen met mijn dochter Eva alvast een deel van de route gelopen, van het PSV stadion naar het NRE terrein. Blijft altijd mooi om te zien hoe druk het in onze stad dan is. Gaaf.

Zondag 10 november.
In de middag werd duidelijk dat ik onverwacht een voor mij nog onbekend dossier zou moeten overnemen in de commissie Economie en Mobiliteit van dinsdag. Het betreft het ‘Jaarplan Ergon 2014’ en de gevolgen van de nieuwe participatiewet. Dit laatste is beperkt, maar voor mij was het wel een dossier met veel nieuwe termen en begrippen. Dezelfde avond de stukken gelezen en mijn collega’s Frank en Ward gemaild om hun input. En zoals gebruikelijk gaat dat snel. In de fractievergadering nog goed het dossier een keer doorgenomen. Dinsdag gebeld met een medewerker van de Ergon en zo was ik toch goed voorbereid voor de commissie van dinsdagavond.

Maandag 11 november.
Maandag, zoals gebruikelijk, de fractievergadering. Meestal duurt deze tot 11 uur of nog iets later. Deze keer waren we snel klaar, voor 10 uur. Da’s ook wel eens een keer fijn. Zeker ook voor de collega’s die even van het carnaval, het was namelijk de 11-de van de 11-de, wilde proeven. Kenners weten dan wel wie er aan het einde van de fractie hun’ kieletje’ aantrokken.

Dinsdag 12 november.
Dinsdag begon de politiek om 5 uur in de middag met een gesprek bij Brainport Development. We hebben als PvdA fractie de afgelopen periode ingezet op een nog sterker en krachtigere Brainport organisatie en hiervoor meerdere voorstellen (moties en amendementen) ingediend. Echter na tweeëneenhalf jaar lijkt het er op dat er onvoldoende voortgang geboekt is.

Derhalve heb ik, samen met een klein aantal collega raadsleden, besloten om eens samen met de ambtenaren en Brainport te kijken waar en hoe we de zaak kunnen versnellen. Deze afspraak ging over de bijdrage aan Brainport vanuit de onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven, de samenvoeging van de marketingclub van Brainport met EHV 365 en de huisvesting. Interessant gesprek en wordt vervolgd.

Daarna de commissie Economie en Mobiliteit. Samen met collega Ab heb ik deze commissie het woord gevoerd. Ab deed het dossier ‘Eindhoven op Weg’, oftewel de toekomst visie en het kader (tot 2040) van de mobiliteit in en om Eindhoven. Welke plannen hebben we dus om onze stad bereikbaar te houden voor alle gebruikers (voetganger, fiets, OV, auto, etc.). Goed dossier van de wethouder Helms en zijn team van ambtenaren dat op bijval kon rekenen. Alleen de VVD was kritisch, meer asfalt is en blijft toch een beetje hun credo.

Ik zelf heb het jaarplan Ergon 2014 gedaan. Liep lekker, met een paar aanhaakpunten naar de toekomst. Onder andere hoe we als raad betrokken worden bij de omvorming van de Ergon naar de het ‘nieuwe werkbedrijf’ in het kader van de nieuwe Participatiewet die per 1 januari 2015 van toepassing wordt. De eerste stap hierin wordt een informatieavond die wethouder List voor de raad gaat organiseren.

Het was wel een latertje, 23.30 uur!

Woensdag 13 november.
Alleen even het verslag met feedback van de commissie voor de fractie gemaakt. Goed gebruik binnen de fractie waardoor iedereen goed voorbereid is en op de hoogte blijft.

Donderdag 14 november.
De dag begon erg leuk, 0m 8 uur, met een ontbijtsessie met de Young Dogs, een clubje van jonge ambtenaren. Erg goed om met deze jonge medewerkers van de gemeente te ‘sparren’. Interessante dingen opgepikt waar we in de toekomst wel iets mee kunnen. Grappig was wel dat er meer Raadsleden waren dan ambtenaren.

Aansluitend even een bijpraatsessie met Joost Helms, een van de drie wethouders waar ik vaak dossiers mee bespreek in de Raad. Goed om zo af en toe eens te doen.

Vrijdag 15 november.
Gedurende de week is het nieuwe verkiezingsprogramma voortdurend rondgemaild tussen een klein groepje schrijvers en een iets grotere groep meelezers en meedenkers. Intensief, maar we zijn er bijna.

Vrijdagmiddag overleg met wethouders, collega’s uit de fractie en nog een paar betrokkenen bij het verkiezingsprogramma en de campagne. Goed overleg en goede stappen gezet. Leuk om hier mee bezig te zijn. En lekker om te horen dat de verkiezingen in Heereveen en Leeuwarden goed verlopen zijn voor de PvdA.

Vrijdag avond met het gezin voor de tweede keer een deel van GLOW gelopen. De binnenstad doet goede zaken en het ziet er allemaal weer even mooi uit. Compliment voor de stad, de lichtkunstenaars, de organisatie en alle vrijwilligers!

Tot slot werden deze week ook de genomineerden voor de titel Raadslid van het jaar en Talent van het jaar 2013 bekend. Na 2 jaar op een rij als PvdA het Raadslid van het jaar geleverd te hebben, dragen we nu het stokje over. Alle genomineerden hebben het verdiend en ik wens ze veel succes.

Arnold Raaijmakers
Raadslid PvdA-Eindhoven

Financiën en Bestuur
Economie en Mobiliteit

Arnold Raaijmakers

Arnold Raaijmakers

Als raadslid heb ik bijgedragen aan een stad die levendiger, socialer en sterker is geworden. Om dat te bereiken moeten er in de politiek keuzes gemaakt worden. Dat is niet altijd eenvoudig en soms zelfs onplezierig. Daarom moet je als Raadslid altijd het eerlijke verhaal vertellen. En het gesprek durven aangaan met alle betrokkenen. Dat

Meer over Arnold Raaijmakers