Door Arnold Raaijmakers op 12 oktober 2015

De week van Arnold

Maandag
Omdat we met ons bedrijf Vielgut zeven dagen in de week geopend zijn, is er niet echt een einde aan de week meer. Het weekend bestaat niet echt meer. Maar de week kent toch wel een soort van begin. Immers de maandag markeert het begin van de politieke week met ’s avonds het fractieoverleg.

Eerst maandagmiddag nog een afspraak met de heer Janssen, directeur van het CKE. Dit o.a. in het kader van de nieuwe Stichting Cultuur die in de toekomst zal gaan over hoe de cultuursector er in Eindhoven uit ziet en hoe de subsidies verdeeld worden. Het CKE, heeft samen met de Bibliotheek, de vorige periode een forse inspanning geleverd. Een bezuiniging van ruim meer dan € 1 miljoen en een afslanking van 180 naar 130 medewerkers. En toch nog volop cursussen aanbieden, in de scholen actief zijn en nieuw, ook in de wijken aan de slag (in samenwerking met Woonbedrijf). Het is dan schrikken als je de nieuwe richting ziet die de kwartiermaker van de Stichting Cultuur voorstelt en die resulteert in een verder halvering van het CKE budget.

Aansluitend eerst nog de accountantscommissie en daarna de fractievergadering. Deze had ik goed voorbereid (op papier) omdat de agenda van dinsdag aardig vol zit. Alle onderwerpen van de commissie Financiën & Bestuur en van de commissie Economie & Mobiliteit staan voor mij op de rol. Dan is het lekker om alles op tijd klaar te hebben.

Dinsdag.
Gestart met de commissie Financiën en Bestuur waar mijn initiatiefvoorstel “Instellen van Adoptieteams” op de agenda stond. Een initiatiefvoorstel waarvan de eerste contouren door mij ergens begin 2014 in de Raad naar voren zijn gebracht. De politiek duurt soms wat langer dan je zou willen. Of, goed werk heeft tijd nodig.
Verbonden Partijen (bv. Eindhoven Airport, het Muziekgebouw, het Parktheater, de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant) zijn van groot belang in onze gemeente. Immers we vragen deze instellingen om voor de stad bepaalde publieke taken uit te voeren. En we stellen hiervoor middelen beschikbaar. Als Raad zien we erop toe dat deze publieke taken zo goed mogelijk uitgevoerd worden. Het is dus slim om betrokkenheid te tonen. Bijvoorbeeld door als individueel raadslid en als fractie erop uit te gaan en, soms informeel en soms vanuit een formelere positie, het gesprek met de Verbonden Partijen aan te gaan.

Toch lijkt het ook goed om hier meer structuur aan te geven. En dat doe we door als Raad in de vorm van Adoptieteams jaarlijks een klein aantal Verbonden Partijen beter te volgen. Het ziet er naar uit dat a.s. dinsdag in de raadsvergadering het initiatiefvoorstel met een grote meerderheid, alleen VVD en D66 zijn tegen, wordt aangenomen. We starten dan met een pilot voor één jaar met Eindhoven Airport en de ODZOB.

Aansluitend stonden er nog een paar zaken op de agenda van de commissie Economie en Mobiliteit.

Allereerst het Muziekgebouw. Dit dossier houdt mij persoonlijk al bijna drie jaar bezig. Immers toen liet de PvdA de eerste waarschuwende geluiden horen over de financiële situatie van het Muziekgebouw. En nu, eind 2015, zijn we nog niet echt dicht bij een oplossing gekomen. In deze commissie bespraken we het toekennen van een lening aan het Muziekgebouw om de toekomstige liquiditeitsproblemen op te lossen.image
Het is goed dat we met veel partijen praten over mogelijke oplossingen. De verhuurder, de provincie, de omliggende gemeenten en natuurlijk de gemeente zelf. Maar de vraag die de PvdA naar voren bracht was wat de bijdrage van het Muziekgebouw zelf is of gaat worden. Dit resulteerde in een goed debat over oplossingen die liggen in het Muziekgebouw zelf, dus bijvoorbeeld de exploitatie en programmering. Bijna unaniem was de commissie van mening dat dit een pad is waar we op verder moeten gaan. Natuurlijk los van alle andere trajecten die al lopen. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Aansluitend twee voorstellen van onze wethouder Staf Depla over acquisitie van bedrijven en samenwerking van de Campus-gemeenten Best, Veldhoven, Helmond en Eindhoven. Beiden goede voorstellen die moeten leiden tot een nog sterkere economie in onze regio. Als PvdA hebben we ingezet op arbeidsplaatsen en dan zeker ook voor de onderkant van de arbeidsmarkt. Misschien volgt er nog een motie.

Na de commissie, 23.00 uur, nog even in de befaamde wandelgangen nagepraat over een andere prangend probleem, de financiering van het Integraal Huisvesting Plan (IHP) voor het onderwijs. Het lijkt er vooralsnog op dat we, ondanks alle inzet en goede bedoelingen, het plan nog niet volledig gefinancierd krijgen.

Woensdag.
Goed artikel in het ED over het debat Muziekgebouw (zie bijlage). Daarna vol gas bij Vielgut. ’s Avonds een verslag gemaakt voor de fractie over de uitkomsten van de commissie. En een start met een vergelijkend onderzoekje tussen de grotere cultuurinstellingen. Ben benieuwd hoe de instellingen die ik hiervoor benaderd heb gaan reageren. Kan interessant worden.

Donderdag.image
Eerst lekker gewerkt en daarna, voorafgaand aan de PvdA Ledenvergadering, een kort overleg met Mieke Verhees. Aansluitend een boeiende ledenvergadering met een levendig debat over het Basisinkomen. Aansluitend kort geborreld bij Stads, altijd leuk.

Vrijdag.
Links en rechts wat telefonisch overleg over een eventuele motie met betrekking tot het Raadsvoorstel ‘Acquisitie Bedrijven’ en over de schoolhuisvesting. Een van de schooldirecteuren heeft een plaatje uitgewerkt om de financiering van de bouw van zijn school rond te krijgen. Alleen het lijkt erop dat zijn benadering, rekenen met een lagere rente, niet gaat werken voor het IHP. Maandag zullen we hier verder over praten met een paar collega’s, nadat we hopelijk ook een eerste reactie van het college hebben gehad.

Zaterdag.
Thuis veel gewerkt voor Vielgut (drie webshops die aandacht nodig hadden, de Dutch Design Week voor de deur en volgende week de introductie van een mooi nieuw duurzaam merk FREITAG).
Aan het einde van de dag toch even een motie geschreven met betrekking tot het Raadsvoorstel ‘Acquisitie’. Naar mijn collega’s Hafid, Frank, Ab en Ward gemaild. Ben benieuwd hoe ze er in staan.

Zondag.
Laatste dag van de politieke week alweer. Vandaag een prachtig evenement in Eindhoven, de Marathon. Goed om te zien hoe we in Eindhoven de topsport weten te verbinden met de breedtesport. Ik had helaas geen tijd om te gaan kijken. En uit ervaring weet ik dat meedoen eigenlijk ook mooier is. Misschien in de toekomst weer eens.
Na een laatste korte mailwisseling met Staf Depla over de motie, sluit ik deze week af. Op naar de Raad van aanstaande dinsdag met het Initiatiefvoorstel en de motie met betrekking tot het Raadsvoorstel ‘Acquisitie’.

Arnold Raaijmakers

Arnold Raaijmakers

Als raadslid heb ik bijgedragen aan een stad die levendiger, socialer en sterker is geworden. Om dat te bereiken moeten er in de politiek keuzes gemaakt worden. Dat is niet altijd eenvoudig en soms zelfs onplezierig. Daarom moet je als Raadslid altijd het eerlijke verhaal vertellen. En het gesprek durven aangaan met alle betrokkenen. Dat

Meer over Arnold Raaijmakers