Door Ab Oosting op 18 september 2013

De week van Ab Oosting

Maandag
Intensieve vergadering waarbij de ontwikkelingen rond de Noord Oost Corridor (NOC) centraal stond. De fractie vind unaniem dat aan het onderhandelingsakkoord van 2010 gehouden moet worden. Wel is duidelijk dat nut en noodzaak van de NOC nog niet bewezen is. Zolang dit niet bewezen is mag de weg niet aangelegd worden. De 800 miljoen tot 1.2. miljoen kan beter aan andere zaken besteedt worden in dit geval. Opgemerkt wordt dat een slimme brainportregio met slimme ict oplossingen moet komen en dat het nu niet meer noodzakelijk is om nieuw asfalt aan te leggen door het fraaie Dommeldal.

Dinsdag
Inspraakronde over de Metavisie cultuur. Duidelijk wordt dat het steeds meer een bezuinigingsdocument is en steeds minder een visiestuk. Van het oorspronkelijke idee van Cultuur Totaal tot het huidige document Flex City is inmiddels drie jaar verstreken en er is nog geen echte visie op de vormgeving van kunst en cultuur in Eindhoven. Alle insprekers maken dit met meer of mindere woorden duidelijk.

Woensdag
Leesdag. Overleg met wat mensen uit de stad over de realisatie van het verkiezingsprogramma. Legio aan ideeën, nu is het de kunst om er een lijn in te brengen. Vrijdag overleg met de verkiezingscommissie

Donderdag
Bijeenkomst over biobased economie ; al het biomateriaal kan verwerkt worden tot energie. In principe blijft er nog tot 5% reststof over waarin ook nog kostbare mineralen zitten. Hoe breng je een beweging in gang? Met marktpartijen en het onderwijs wordt gezocht naar een manier om een en ander te realiseren.

Vrijdag
Bijeenkomst met de programmacommissie van de PvdA. Hoe komen we in een snel tempo tot een goed verkiezingsprogramma. Er zijn tal van ideeën geformuleerd. De strategiegroep heeft het idee geopperd om tafels te organiseren. Er zijn al fractieleden die aangegeven hebben een tafel te willen organiseren. Er wordt in de komende week gewerkt aan de realisatie van de tafels en de individuele interviews met sleutelpersonen uit het veld.

Ab Oosting

Fractielid PvdA-Eindhoven
Economie en Mobiliteit en woordvoerder Cultuur
Ab Oosting

Ab Oosting

Mijn naam is Ab Oosting en ben lid van de commissie Maatschappelijke Ondersteuning Ik erger mij er aan dat in de pers het beeld is ontstaan is dat oudere mensen tot last van de maatschappij zijn geworden. Dat is niet zo; ouderen letten meer op hun gezondheid; bewegen meer en dragen vaak een steentje bij

Meer over Ab Oosting