Door Ab Oosting op 13 juli 2015

De week van Ab

Maandag
Op bezoek geweest bij het MMC over innovaties in de zorg. Het MMC loopt voorop op dit gebied. Op dit moment wordt er een pilot uitgevoerd waarbij mensen niet meer naar het ziekenhuis worden voor een vervolgconsult maar via beeldbellen contact hebben met de behandelend arts. Dat scheelt vooral voor veel ouderen en mensen die slecht ter been zijn veel stress en tijd. Goed initiatief.

Dinsdag
Op bezoek geweest bij de provincie met betrekking met de motie in de tweede kamer om voor de regio een breed gedragen en integraal voorstel te maken met betrekking tot smart mobility. Dit om de 271 miljoen euro te zekeren die voor de noordoost corridor beschikbaar was. Het voorstel moet half oktober klaar zijn. Het wordt een hele klus om dat met alle gemeenteraden in de regio voor elkaar te krijgen.

Woensdag
Overleg met vrijwilligersorganisatie in Helmond over het gebruik van hun signaleringskaart met betrekking tot ‘eenzaamheid. In Eindhoven komt na de zomer een voorstel van de wethouder met betrekking tot de aanpak van eenzaamheid. Het zou goed zijn wanneer de signaleringskaart ook in Eindhoven gebruikt kan worden.

Donderdag
Zomer barbecue met ondernemers uit de regio. Gesproken met mensen om voortaan het landschap te sparen bij aanleg van wegen en industrieterreinen. Veel enthousiasme om mee te denken. Iedereen hecht aan de waarde van het landschap! Met het niet doorgaan van de noordoost corridor is b.v. een mooi landschap gespaard. Technisch en landschappelijk is er tegenwoordig veel mogelijk.

Vrijdag
Door mijn wrakke ouders gebeld om mantelzorg te plegen. Mijn moeder kan echt niets meer en mijn vader is ernstig hartpatiënt. In het oude systeem zouden ze al lang in een verzorgingstehuis zijn opgenomen. Nu mogen we zo lang mogelijk thuis wonen. Het is hartverscheurend om te zien hoe mensen de hele dag bezig zijn te ‘overleven’ in plaats van te ‘leven’! Ik denk dat we het zorgsysteem de komende jaren toch nog eens tegen het licht moeten houden. Dit is niet helemaal wat we voor ogen hadden volgens mij!

Ab Oosting

Ab Oosting

Ab Oosting

Mijn naam is Ab Oosting en ben lid van de commissie Maatschappelijke Ondersteuning Ik erger mij er aan dat in de pers het beeld is ontstaan is dat oudere mensen tot last van de maatschappij zijn geworden. Dat is niet zo; ouderen letten meer op hun gezondheid; bewegen meer en dragen vaak een steentje bij

Meer over Ab Oosting