Door Ward Overeem op 1 februari 2014

PvdA Eindhoven feliciteert De Kruidenbuurt en Barrier met 10 jaar vernieuwing en verbetering.

De PvdA blijft zich ook in de periode 2014-2018 sterk maken voor wijkvernieuwing. De Kruidenbuurt en Barrier zijn twee voorbeelden van prachtige Eindhovense wijken. Dat was ooit anders. En het ging niet vanzelf. Voor ons zijn deze twee buurten een schoolvoorbeeld van wijkvernieuwing waar de PvdA zich in de gemeenteraad al zo lang sterk voor heeft gemaakt. En waar we ons sterk voor zullen blijven maken. Deze twee wijken zijn het voorbeeld hoe je samen mooie dingen kunt bereiken. Er is door bewoners, professionals, keihard gewerkt om dit resultaat te bereiken. Daarom hebben de vrijwilligers van de PvdA vandaag deur aan deur honderden rozen aan de bewoners overhandigt om hen te feliciteren met 10 jaar wijkvernieuwing. Hieronder leest u een aantal standpunten uit het verkiezingsprogramma van de PvdA die wij zeer belangrijk vinden.

De aanpak van- en investeren in wijken en buurten, prioriteit PvdA
De wijkaanpak van de afgelopen jaren heeft goede resultaten opgeleverd voor de leefbaarheid, de kwaliteit van woningen, sociale cohesie en onderwijs. De wijk is een belangrijk ontmoetingspunt voor verschillende bevolkingsgroepen. Investeren in leefbaarheid blijft belangrijk. Schoon, heel en veilig is het uitgangspunt.

Leefbaarheid betekent voor iedereen wat anders. Maar het heeft altijd te maken met prettig wonen, je veilig voelen, zeggenschap over je omstandigheden. Ons uitgangspunt is dat het in alle wijken in Eindhoven prettig wonen en leven moet zijn. In sommige wijken is dat gemakkelijker dan in andere. De PvdA wil daarom dat de gemeente de inzet per wijk, ook financieel, kan variëren.

Mensen weten zelf wel hoe ze graag willen wonen. Wat er goed is in hun wijk, en wat er beter kan. Hun initiatieven om hun wijk op orde te houden of te verbeteren, horen welkom te zijn bij de gemeente.

Woonoverlast
In veel wijken ervaren mensen woonoverlast. Het meldpunt woonoverlast heeft hier een goede functie, omdat mensen op één punt terecht kunnen en omdat het hen aanspoort eerst zelf actie te ondernemen en de overlast te bespreken met de veroorzaker. Lukt dit niet, dan komen professionals in actie. Het meldpunt kan ook informatie opleveren over structurele overlast. Deze kan vervolgens probleemgericht aangepakt worden.

Goede afspraken

Goede afspraken tussen gemeente en corporaties, bewoners en bedrijven over welke projecten de komende jaren wel/gefaseerd/vertraagd of niet worden uitgevoerd. De aanpak van- en het investeringen in de wijken en buurten blijft onze prioriteit.

Als u hier klikt treft u onze volledige standpunten en het programmaonderdeel ‘De leefbare stad’ aan.

Ward Overeem

Ward Overeem

Mijn naam is Ward Overeem, lijst 1 plaats 8. Raadslid voor onze prachtige gemeente Eindhoven en kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Op dit moment ben ik werkzaam bij Metechnica BV als landelijk arbeidsmarktcoach en eigenaar van Bureau Re-Ward. Verder ben ik betrokken inwoner van Eindhoven en zet ik mij graag in voor

Meer over Ward Overeem